Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Dokümanlar Sunucu Kurulumlar? .htaccess (Hypertext Access) Dosyas? Nedir


.htaccess (Hypertext Access) Dosyas? Nedir

    Php'nin  en önemli konulardan bir taneside .htaccess. Belki daha önce joomla,drupal veya wordpress gibi haz?r scriptlerin içerisinde görmü?sünüzdür.

Nedir htaccess (Hypertext Access) ? Ne gibi faydalar? var?

Öncelikle .htaccess ba??ndaki noktay? ftp ba?lant?s?n? gerçekle?tirdikten sonra yapabilirsiniz. Bunu yapman?zdaki sebeb ise sitenizi?in güvenli?idir. htaccess as?l yapt??? i? Apache Server' da tek bir text dosyas? ile tüm web sitenizde de?i?iklikler yapabilicek olman?zd?r. 404 sayfalar olu?turulmas?,klasörlerin gizlemesi,bant geni?li?in ayarlanmas?,sitemize sonek eklemesi vs. gibi bütün i?leri tek bir dosyadan yapabilirsiniz.Bu size hem zamanda ve sitenizin h?zl? aç?lmas? gibi avantajlar sa?layacakt?r.

E?er .htaccess dosyas? ile yapt???n?z de?i?ikli?in tüm Web siteniz için geçerli olmas?n? istiyorsan?z, bu dosyay? Web sitenizin ana dizinine yüklemelisiniz. Yok hay?r, sadece bir klasör içindeki dokümanlar? etkilesin diyorsan?z o zaman yüklemeyi ilgili klasöre yapacaks?n?z.Örne?in:Joomla iki yerde yer al?r bir tanesi ana diznde di?eri iste kontrol panel içerisinde "www.sitenizinismi.com/administrator" yer al?r.Tabiki yapt?klar? i? farkl?...

?çerisinde kodlarda k?saca bahsetmek gerekirse;

1. Klasörlere Eri?im

Bir klasöre tüm eri?imi engellemek istiyorsan?z (mesela program kaynak kodlar?n?z? bar?nd?ran bir klasörünüz olabilir; bu durumda klasöre internetten de?il, yaln?zca dosya sisteminden eri?meyi isteyebilirsiniz) klasörün içinde .htaccess dosyas? olu?turup içine

Kod:

 #deny all access deny from all

 2. Klasör Listelemek

Bir klasördeki dosyalar?n listelenmesini istiyorsan?z .htaccess dosyas?na ?unlar? yazman?z gerekiyor:

Kod:

 Options +Indexes +MultiViews +FollowSymlinks <ifmodule mod_autoindex.c> IndexOptions FancyIndexing </ifmodule>

3. S?k??t?rma

Kod:

<ifModule mod_php4.c> php_value zlib.output_compression 16386 </ifModule>

4. Dosyalar? Gizlemek

Belirli dosyalara eri?imi engellemek için Files direktifiyle birlikte Regular Expression kullanabilirsiniz. Örnek olarak konfigürasyon dosyalar?na, robot.txt’e veya log’lara eri?imi engellemek isteyebilirsiniz. A?a??daki örnek klasördeki .ht ile ba?layan dosyalara eri?imi engellemektedir.

Kod:

<Files ~ “^\.ht”> Order allow,deny Deny from all Satisfy All </Files>

5. Özel HTTP 404 Hata Sayfas?

Ziyaretçileriniz “404: Sayfa Bulunamad?” hatas?yla kar??la?acaklar?nda sizin istedi?iniz bir dosyaya yönlenmelerini sa?lamak için ?u kodu kullan?n:

Kod:

 ErrorDocument 404 /errors/notfound.html

6. Hotlinking’i Engellemek

Hotlinking basitçe sizin sitenizdeki bir resmi, videoyu ba?ka bir sitenin göstermesine denir. Bu durumda olan sizin bandwidth’inize olur. Örnek olarak sitenizin d???nda kullan?lan baz? dosyalara eri?imi engelleyip nohotlink.gif ad?nda bir resim dosyas? gönderen ?u koda bakal?m:

od:

<IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://([-a-z0-9]+\.)?siteniz\.com[NC] RewriteRule .*\.(zip|mp3|avi|wmv|mpg|mpeg)$ http://www.siteniz.com/img/nohotlink.gif [R,NC,L] </ifModule>

7. Kötü Bot’lar? Engellemek

Sitenizi kullanan veya tamamen indirmek isteyen bot’lara kar?? .htaccess dosyas?n? kullanabilirsiniz:

Kod:

<IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot\ mailto:
 Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
 [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download\ Demon [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express\ WebPictures [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [OR]RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTrack [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Stripper [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Sucker [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy\ Library [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet\ Ninja [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC\ Web\ Spider [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass\ Downloader [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown\ tool [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister\ PiX [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net\ Vampire [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Explorer [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Navigator [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa\ Foto [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport\ Pro [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Image\ Collector [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Sucker [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo\ IS [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ eXtractor [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ Quester [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon\ WebSpider [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus RewriteRule .* - [F] </ifModule> 

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 14 Ağustos 2012 14:44 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.