Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Dokümanlar Sunucu Kurulumlar? Apache Günlük Dosyalar?


Apache Günlük Dosyalar?

Apache'de varsay?lan iki günlük (log) dosyas? vard?. Biri, istemci isteklerini izlemek için kullan?lan access_log (eri?im günlü?ü) dosyas?d?r. Di?eri ise, önemli olaylar?n (hatalar veya sunucunun yeniden ba?lat?lmas? gibi) kaydetmek için kullan?lan error_log (hata günlü?ü) dosyas?d?r.

access_log 
Bir istemci sunucudan bir dosya istedi?inde Apache, istemcini IP adresini (Internet Protocol) adresi, istenen döküman, HTTP durum kodu ve tarihi gibi istekle ilgili bir kaç paremetreyi kay?t eder.   

 Örnek
:access_log girdileri;

eror_log
Dosya sunucununçal??mas? boyunca hata mesajlar?n?, ba?lang?ç mesajlar?n? ve di?er önemli hatalar? dosya içine kay?t eder. E?er Apache ile ilgili bir sorununuz oldu?unda ilk bakaca??n?z yer error_log dosyas?d?r.

Örnek olarak error_log girdiler a?a??daki resimde görüldü?ü gibidir.


Ftp (File Transfer Protocol) bulundu?u dizin; /var/log/httpd/error_log

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 14 Ağustos 2012 14:43 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.