Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Forum
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Kayıp Parola?
c++ kod hakk?nda yard?m (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
C ve C++
EN ALT Beğenilen: 0
BAŞLIK: c++ kod hakk?nda yard?m
#192
c++ kod hakk?nda yard?m 7 Yıl, 6 Ay önce Karma: 0  
merhabalar c++ kod rnekleri incelerken baz? kodlar kafam? kar??t?rd?.Kafam? kar??tran nokta :: olan yerler..
?imdi class da :: kullan?m? class iindeki fonksiyonlara d??ar?da a?klamakt?.bakt???m kod rneklerinde rne?in

vector<int>::iterator t;

hash_set <int> hs1;
hash_set <int>::iterator hs1_Iter;
hash_set <int>::const_iterator hs1_cIter;

gibi tan?mlama yap?lm?? ya vector ve hash_set ktphanesine bak?yorum iinde byle bir?ey yok ee o zaman bu :: ifadesi neyin nesi daha birok rnekte de bu ve benzerleri var kafam kar??t? bu konuda yard?mlar?n?z? bekliyorum...
2kral (Kullanıcı)
Tecrbeli ye
Gönderiler: 40
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
*-*-*-*-ZONGULDAK-*-*-*-*
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
#193
Cvp:c++ kod hakk?nda yard?m 7 Yıl, 6 Ay önce Karma: 2  
"::"

ifadesi bir s?n?fa ait bir fonksiyon veyahut de?i?keni gstermek amac?yla kullan?l?r..

Yani tan?mlanan veya kullan?lan de?i?ken veya fonksiyon :: ifadesinden nce gelen s?n?fa aittir.
NEO (Yönetici)
Administrator
Gönderiler: 71
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 23/03/2013 02:24 tarafından NEO.
 
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
#194
Cvp:c++ kod hakk?nda yard?m 7 Yıl, 6 Ay önce Karma: 0  
te?ekkrler de kafam kodlara bak?nca hep kar???yor.Mesela
hash_set <int>::const_iterator hs1_cIter; dediklerinize bak?lp bu kodu ?yle a?klayabilirim...

hash_set int tipinden const_iterator hs1_cIter iki tane de?i?ken tan?mlam?? do?rumu ama adamlar araya virgl koymam?? .O zaman const_iterator tipinde bir hs1_cIter de?i?keni mi tan?mlamak istemi? ..
2kral (Kullanıcı)
Tecrbeli ye
Gönderiler: 40
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
*-*-*-*-ZONGULDAK-*-*-*-*
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
#195
Cvp:c++ kod hakk?nda yard?m 7 Yıl, 6 Ay önce Karma: 2  
rnek kodu buraya bir paste yap bakal?m neymi?.
NEO (Yönetici)
Administrator
Gönderiler: 71
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
#196
Cvp:c++ kod hakk?nda yard?m 7 Yıl, 6 Ay önce Karma: 0  
Kod:

#define _DEFINE_DEPRECATED_HASH_CLASSES 0
#include <iostream>
#include <hash_set>
 
using namespace std;
using namespace stdext;
 
int main
{
  hash_set <int> hs1;
  hash_set <int>::iterator hs1_Iter;
  hash_set <int>::const_iterator hs1_cIter;
 
  hs1.insert( 1 );
  hs1.insert( 2 );
  hs1.insert( 3 );
 
  hs1_Iter = hs1.begin( );
  cout <<"The first element of hs1 is "<<*hs1_Iter<<endl;
 
  hs1_Iter = hs1.begin( );
  hs1.erase( hs1_Iter );
 
  // The following 2 lines would err because the iterator is const
  // hs1_cIter = hs1.begin( );
  // hs1.erase( hs1_cIter );
 
  hs1_cIter = hs1.begin( );
  cout <<"The first element of hs1 is now "<<*hs1_cIter<<endl;
 
  return 0;
}www.codecogs.com/ adresinden bakm??t?m....
2kral (Kullanıcı)
Tecrbeli ye
Gönderiler: 40
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
*-*-*-*-ZONGULDAK-*-*-*-*
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
#197
Cvp:c++ kod hakk?nda yard?m 7 Yıl, 5 Ay önce Karma: 2  
tan?mlanan s?n?f C++'?n default ktphanesinde yer alm?yor.

yani iostream gibi kendinde bulunan bir ktphane de?il, buda bu s?n?f?n kendileri taraf?ndan yaz?ld???n?n gstergesi. Ba?lang? a?amas?nda byle konulara girmenizi pek tavsiye etmem.

class CourseList {
private:
typedef vector<Student> StudentList;
StudentList students;
public:
typedef StudentList::iterator iterator;
typedef StudentList::const_iterator const_iterator;
iterator begin() { return students.begin(); }
iterator end() { return students.end(); }
...
};

benzer bir rne?ini burda gryoruz. Buradaki typedef ifadesini varolan bir ifadenin yaz?m trn be?enmedi?inizde sizin istedi?iniz ?ekilde yazabilmeniz iin kullanabilece?iniz bir keyword

typedef StudentList::iterator iterator;

sat?r? ise ?unu der-> StudentList s?n?f?ndan iterator de?i?kenini ben art?k program?mda "StudentList::iterator" olarak de?ilde sadece iterator olarak yazaca??m sen art?k anlars?n onun asl?nda StudentList::iterator oldu?unu.

Sizin rnekte olan hash_set de bir i? yap?yor ama nedir bilemiyoruz nk o yok verdi?iniz kod zatende kod bu haliyle al??maz..
NEO (Yönetici)
Administrator
Gönderiler: 71
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
#198
Cvp:c++ kod hakk?nda yard?m 7 Yıl, 5 Ay önce Karma: 0  
ok te?ekkr ederim .verdi?iniz rnekteki typedef StudentList::iterator iterator; k?sm? ok daha a?klay?c? oldu.?yleki c++ da using namespacing std; gibi bir tan?m yap?l?p her yerde cout ve cin i std::cout std::cin kullanmadan direk kendi adlar?yla kullanabiliyorduk ?imdi akl?ma geldi ok te?ekkrler.Bu da onun gibi bir?ey olmal?....
2kral (Kullanıcı)
Tecrbeli ye
Gönderiler: 40
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 28/03/2013 17:58 tarafından 2kral.
 
*-*-*-*-ZONGULDAK-*-*-*-*
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
EN ÜST
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.