Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Forum
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Kayıp Parola?
C Kodlama [YARDIM] (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
C ve C++
EN ALT Beğenilen: 0
BAŞLIK: C Kodlama [YARDIM]
#298
C Kodlama [YARDIM] 4 Yıl, 10 Ay önce Karma: 0  
Arkada?lar kodlama konusunda yard?ma ihtiyac?m var.

Yapt???m program?n ?u ?ekilde al??mas? laz?m :

Enter number of elements in set A: 5

Enter set A: 0 4 2 1 6

Enter number of elements in set B: 3

Enter set B: 1 9 3

Enter which operation to perform (Union: 1, Intersect:2, Difference:3,
Exit: -1): 1

Union of A and B: 0 4 2 1 6 9 3

Enter which operation to perform (Union: 1, Intersect:2, Difference:3,
Exit: -1): 2

Intersection of A and B: 1

Enter which operation to perform (Union: 1, Intersect:2, Difference:3,
Exit: -1): 3

Difference of A to B: 0 4 2 6

Enter which operation to perform (Union: 1, Intersect:2, Difference:3,
Exit: -1): -1

[hr]

Ben ancak bunu yazabildim. devin aciliyeti var, bilgili arkada?lar?n yard?m?n? bekliyorum.
Kod:

#include <stdio.h>
#define SIZE 5
 
void get_value(int arr[]);
void print_value(int arr[], int n);
void function_sort(int arr[]);
int find_intersection(int array1[], int array2[], int intersection_array[]);
int find_union(int array1[], int array2[], int union_array[]);

 
void main()
{
  int array1[SIZE], array2[SIZE], intersection_array[SIZE], union_array[SIZE*2];
  int num_elements;
 
  //input elements of Array1
  printf("n Enter the elements of Array 1: n");
  get_value(array1);
  printf("nn Elements of Array 1: ");
  print_value(array1, SIZE);
 
  //Sort array 1
  function_sort(array1);
  printf("nnSorted elements of Array 1: ");
  print_value(array1, SIZE);
 
  //input elements of Array2
  printf("nnEnter the elements of Array 2: n");
  get_value(array2);
  printf("nn Elements of Array 2: ");
  print_value(array2, SIZE);
 
  //Sort array 2
  function_sort(array2);
  printf("nnSorted elements of Array 2: ");
  print_value(array2, SIZE);
 
  //Find Intersection
  num_elements = find_intersection(array1, array2, intersection_array);
  printf("nn Intersection is: ");
  print_value(intersection_array, num_elements);
 
  //Find Union
  num_elements = find_union(array1, array2, union_array);
  printf("nn Union is: ");
  print_value(union_array, num_elements);
}
 
void get_value(int arr[])
{
  int i, j;
  for (i = 0; i < SIZE; i++)
  {
    j = i + 1;
    printf("n Enter element %d: ", j);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
}
 
void print_value(int arr[], int n)
{
  int i;
  printf("{ ");
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  printf("}");
}
 
void function_sort(int arr[])
{
  int i, j, temp, swapping;
 
  for (i = 1; i < SIZE; i++)
  {
    swapping = 0;
    for (j = 0; j < SIZE-i; j++)
    {
      if (arr[j] > arr[j+1])
      {
        temp = arr[j];
        arr[j] = arr[j + 1];
        arr[j + 1] = temp;
        swapping = 1;
      }
    }
    if (swapping == 0)
    {
      break;
    }
  }
}
 
int find_intersection(int array1[], int array2[], int intersection_array[])
{
  int i = 0, j = 0, k = 0;
  while ((i < SIZE) && (j < SIZE))
  {
    if (array1[i] < array2[j])
    {
      i++;
    }
    else if (array1[i] > array2[j])
    {
      j++;
    }
    else
    {
      intersection_array[k] = array1[i];
      i++;
      j++;
      k++;
    }
  }
  return(k);
}
 
int find_union(int array1[], int array2[], int union_array[])
{
  int i = 0, j = 0, k = 0;
  while ((i < SIZE) && (j < SIZE))
  {
    if (array1[i] < array2[j])
    {
      union_array[k] = array1[i];
      i++;
      k++;
    }
    else if (array1[i] > array2[j])
    {
      union_array[k] = array2[j];
      j++;
      k++;
    }
    else
    {
      union_array[k] = array1[i];
      i++;
      j++;
      k++;
    }
  }
  if (i == SIZE)
  {
    while (j < SIZE)
    {
      union_array[k] = array2[j];
      j++;
      k++;
    }
  }
  else
  {
    while (i < SIZE)
    {
      union_array[k] = array1[i];
      i++;
      k++;
    }
  }
  return(k);
}

aaeerr (Kullanıcı)
Yeni ye
Gönderiler: 1
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
      Başlık Yazar Tarih
 
C Kodlama [YARDIM]
aaeerr 19/12/2015 18:48
EN ÜST
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.