Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

X'den Y'ye Kadar OlanSay?lar?n Toplanmas?(Tek,ăift ve Hepsi)

AăIKLAMA

Bu program kullan?c?dan al?nan iki say?n?n aras?nda bulunan tek say?lar?n,šift say?lar?n veya hepsinin toplam?n? bulan bir programd?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. int toplam=0;
 21. if((CheckBox1->Checked==false)&&(CheckBox2->Checked==false))
 22. {
 23. áfor(int i=StrToInt(Edit1->Text)+1;i<StrToInt(Edit2->Text);i++)
 24. átoplam+=i;
 25. }
 26. if(CheckBox1->Checked==true)
 27. {
 28. áfor(int i=StrToInt(Edit1->Text)+1;i<StrToInt(Edit2->Text);i++)
 29. á{
 30. áif(i%2!=0)
 31. átoplam+=i;
 32. á}
 33. }
 34. if(CheckBox2->Checked==true)
 35. {
 36. áfor(int i=StrToInt(Edit1->Text)+1;i<StrToInt(Edit2->Text);i++)
 37. á{
 38. áif(i%2==0)
 39. átoplam+=i;
 40. á}
 41. }
 42. String bastir="Toplam Sonucu: "+IntToStr(toplam);
 43. Application->MessageBox(bastir.c_str(),"TOPLAM SONUCU",MB_ICONINFORMATION) ;
 44. }
 45. //---------------------------------------------------------------------------
 46.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Per┼čembe, 07 Nisan 2011 23:13 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m