Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Personel Takip

AÇIKLAMA

Bu program ile genel amaçl? olarak ListBox fonksiyonlar?n? kullanarak veri eklemek,
eklenen veriyi silmek, eklenen veriyi de?i?tirmek,eklenen veriler aras?nda veri aramak,
veri eklerken listedeki istedi?iniz konuma eklemek,listedeki bir eleman? listenin ba?ka bir konumuna göndermek,verileri kaydetmek ve verileri geri yüklemek gibi i?lemlere sahiptir.

Bu program ile genel olarak ListBox üzerinde yapabilece?iniz birçok i?leme yer verilmi?tir. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. if((Edit1->Text!="")&&(Edit2->Text!="")&&(Edit3->Text!=""))
 21. {
 22.  String temp=Edit1->Text;
 23.  if(ListBox1->Items->IndexOf(temp)==-1)
 24.  {
 25.  ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 26.  ListBox2->Items->Add(Edit2->Text);
 27.  ListBox3->Items->Add(Edit3->Text);
 28.  }
 29.  else
 30.  Application->MessageBox("Eklemeye Çal??t???n?z Ki?i Zaten Listede Eklidir","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 31. }
 32. else
 33. Application->MessageBox("Bütün Bilgileri Doldurunuz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36.  
 37. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 38. {
 39. if(ListBox1->ItemIndex>=0)
 40. {
 41.  ListBox1->Items->Delete(ListBox1->ItemIndex);
 42.  ListBox2->Items->Delete(ListBox2->ItemIndex);
 43.  ListBox3->Items->Delete(ListBox3->ItemIndex);
 44. }
 45. else
 46. Application->MessageBox("Silinecek Eleman? Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 47. }
 48. //---------------------------------------------------------------------------
 49. void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender)
 50. {
 51. ListBox1->Items->SaveToFile("isim.dat");
 52. ListBox2->Items->SaveToFile("meslek.dat");
 53. ListBox3->Items->SaveToFile("birim.dat");
 54. }
 55. //---------------------------------------------------------------------------
 56. void __fastcall TForm1::Button8Click(TObject *Sender)
 57. {
 58. ListBox1->Items->LoadFromFile("isim.dat");
 59. ListBox2->Items->LoadFromFile("meslek.dat");
 60. ListBox3->Items->LoadFromFile("birim.dat");
 61. }
 62. //---------------------------------------------------------------------------
 63. void __fastcall TForm1::ListBox1Click(TObject *Sender)
 64. {
 65. int p=ListBox1->ItemIndex;
 66. ListBox2->ItemIndex=p;
 67. ListBox3->ItemIndex=p;
 68. Edit1->Text=ListBox1->Items->Strings[p];
 69. Edit2->Text=ListBox2->Items->Strings[p];
 70. Edit3->Text=ListBox3->Items->Strings[p];
 71. }
 72. //---------------------------------------------------------------------------
 73. void __fastcall TForm1::ListBox2Click(TObject *Sender)
 74. {
 75. int p=ListBox2->ItemIndex;
 76. ListBox1->ItemIndex=p;
 77. ListBox3->ItemIndex=p;
 78. Edit1->Text=ListBox1->Items->Strings[p];
 79. Edit2->Text=ListBox2->Items->Strings[p];
 80. Edit3->Text=ListBox3->Items->Strings[p];
 81. }
 82. //---------------------------------------------------------------------------
 83. void __fastcall TForm1::ListBox3Click(TObject *Sender)
 84. {
 85. int p=ListBox3->ItemIndex;
 86. ListBox1->ItemIndex=p;
 87. ListBox2->ItemIndex=p;
 88. Edit1->Text=ListBox1->Items->Strings[p];
 89. Edit2->Text=ListBox2->Items->Strings[p];
 90. Edit3->Text=ListBox3->Items->Strings[p];
 91. }
 92. //---------------------------------------------------------------------------
 93. void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
 94. {
 95. String ara=InputBox("G?R??","Aranacak ?smi Girin","");
 96. if(ListBox1->Items->IndexOf(ara)>=0)
 97. {
 98. int p=ListBox1->Items->IndexOf(ara);
 99. ListBox1->ItemIndex=p;
 100. ListBox2->ItemIndex=p;
 101. ListBox3->ItemIndex=p;
 102. }
 103. else
 104. {
 105. ListBox1->ItemIndex=-1;
 106. ListBox2->ItemIndex=-1;
 107. ListBox3->ItemIndex=-1;
 108. Application->MessageBox("Aran?lan ?sim Yoktur","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 109. }
 110.  
 111. }
 112. //---------------------------------------------------------------------------
 113. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 114. {
 115. if((ListBox1->ItemIndex>-1)&&(Edit1->Text!="")&&(Edit2->Text!="")&&(Edit3->Text!=""))
 116. {
 117. int p=ListBox1->ItemIndex;
 118. ListBox1->Items->Delete(p);
 119. ListBox2->Items->Delete(p);
 120. ListBox3->Items->Delete(p);
 121. ListBox1->Items->Insert(p,Edit1->Text) ;
 122. ListBox2->Items->Insert(p,Edit2->Text);
 123. ListBox3->Items->Insert(p,Edit3->Text);
 124. }
 125. else
 126. Application->MessageBox("De?i?tirilecek Eleman? Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 127. }
 128. //---------------------------------------------------------------------------
 129. void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender)
 130. {
 131.  if((ListBox1->ItemIndex>-1)&&(Edit1->Text!="")&&(Edit2->Text!="")&&(Edit3->Text!=""))
 132.  {
 133.  ListBox1->Items->Insert(ListBox1->ItemIndex+1,Edit1->Text);
 134.  ListBox2->Items->Insert(ListBox2->ItemIndex+1,Edit2->Text);
 135.  ListBox3->Items->Insert(ListBox3->ItemIndex+1,Edit3->Text);
 136.  }
 137.  else
 138. Application->MessageBox("Eklenecek Eleman ?çin Yer Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 139. }
 140. //---------------------------------------------------------------------------
 141.  
 142.  
 143. void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender)
 144. {
 145. if(ListBox1->ItemIndex>-1)
 146. {
 147. int tut=StrToInt(InputBox("G?R??","Eleman?n Gidice?i S?ray? Yaz?n",""));
 148. ListBox1->Items->Move(ListBox1->ItemIndex,tut);
 149. ListBox2->Items->Move(ListBox2->ItemIndex,tut);
 150. ListBox3->Items->Move(ListBox3->ItemIndex,tut);
 151. }
 152. else
 153. Application->MessageBox("Hareket Edecek Eleman? Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 154. }
 155. //---------------------------------------------------------------------------
 156.  
 157.  

 

 

 

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 22:57 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL /antilolo/dosyalar/linkler/pcprogramlama.com.php was not found on this server.