Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Personel Takip

AăIKLAMA

Bu program ile genel amašl? olarak ListBox fonksiyonlar?n? kullanarak veri eklemek,
eklenen veriyi silmek, eklenen veriyi de?i?tirmek,eklenen veriler aras?nda veri aramak,
veri eklerken listedeki istedi?iniz konuma eklemek,listedeki bir eleman? listenin ba?ka bir konumuna g÷ndermek,verileri kaydetmek ve verileri geri yŘklemek gibi i?lemlere sahiptir.

Bu program ile genel olarak ListBox Řzerinde yapabilece?iniz biršok i?leme yer verilmi?tir.á

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. if((Edit1->Text!="")&&(Edit2->Text!="")&&(Edit3->Text!=""))
 21. {
 22. áString temp=Edit1->Text;
 23. áif(ListBox1->Items->IndexOf(temp)==-1)
 24. á{
 25. áListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 26. áListBox2->Items->Add(Edit2->Text);
 27. áListBox3->Items->Add(Edit3->Text);
 28. á}
 29. áelse
 30. áApplication->MessageBox("Eklemeye ăal??t???n?z Ki?i Zaten Listede Eklidir","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 31. }
 32. else
 33. Application->MessageBox("BŘtŘn Bilgileri Doldurunuz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36.  
 37. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 38. {
 39. if(ListBox1->ItemIndex>=0)
 40. {
 41. áListBox1->Items->Delete(ListBox1->ItemIndex);
 42. áListBox2->Items->Delete(ListBox2->ItemIndex);
 43. áListBox3->Items->Delete(ListBox3->ItemIndex);
 44. }
 45. else
 46. Application->MessageBox("Silinecek Eleman? Sešiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 47. }
 48. //---------------------------------------------------------------------------
 49. void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender)
 50. {
 51. ListBox1->Items->SaveToFile("isim.dat");
 52. ListBox2->Items->SaveToFile("meslek.dat");
 53. ListBox3->Items->SaveToFile("birim.dat");
 54. }
 55. //---------------------------------------------------------------------------
 56. void __fastcall TForm1::Button8Click(TObject *Sender)
 57. {
 58. ListBox1->Items->LoadFromFile("isim.dat");
 59. ListBox2->Items->LoadFromFile("meslek.dat");
 60. ListBox3->Items->LoadFromFile("birim.dat");
 61. }
 62. //---------------------------------------------------------------------------
 63. void __fastcall TForm1::ListBox1Click(TObject *Sender)
 64. {
 65. int p=ListBox1->ItemIndex;
 66. ListBox2->ItemIndex=p;
 67. ListBox3->ItemIndex=p;
 68. Edit1->Text=ListBox1->Items->Strings[p];
 69. Edit2->Text=ListBox2->Items->Strings[p];
 70. Edit3->Text=ListBox3->Items->Strings[p];
 71. }
 72. //---------------------------------------------------------------------------
 73. void __fastcall TForm1::ListBox2Click(TObject *Sender)
 74. {
 75. int p=ListBox2->ItemIndex;
 76. ListBox1->ItemIndex=p;
 77. ListBox3->ItemIndex=p;
 78. Edit1->Text=ListBox1->Items->Strings[p];
 79. Edit2->Text=ListBox2->Items->Strings[p];
 80. Edit3->Text=ListBox3->Items->Strings[p];
 81. }
 82. //---------------------------------------------------------------------------
 83. void __fastcall TForm1::ListBox3Click(TObject *Sender)
 84. {
 85. int p=ListBox3->ItemIndex;
 86. ListBox1->ItemIndex=p;
 87. ListBox2->ItemIndex=p;
 88. Edit1->Text=ListBox1->Items->Strings[p];
 89. Edit2->Text=ListBox2->Items->Strings[p];
 90. Edit3->Text=ListBox3->Items->Strings[p];
 91. }
 92. //---------------------------------------------------------------------------
 93. void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
 94. {
 95. String ara=InputBox("G?R??","Aranacak ?smi Girin","");
 96. if(ListBox1->Items->IndexOf(ara)>=0)
 97. {
 98. int p=ListBox1->Items->IndexOf(ara);
 99. ListBox1->ItemIndex=p;
 100. ListBox2->ItemIndex=p;
 101. ListBox3->ItemIndex=p;
 102. }
 103. else
 104. {
 105. ListBox1->ItemIndex=-1;
 106. ListBox2->ItemIndex=-1;
 107. ListBox3->ItemIndex=-1;
 108. Application->MessageBox("Aran?lan ?sim Yoktur","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 109. }
 110.  
 111. }
 112. //---------------------------------------------------------------------------
 113. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 114. {
 115. if((ListBox1->ItemIndex>-1)&&(Edit1->Text!="")&&(Edit2->Text!="")&&(Edit3->Text!=""))
 116. {
 117. int p=ListBox1->ItemIndex;
 118. ListBox1->Items->Delete(p);
 119. ListBox2->Items->Delete(p);
 120. ListBox3->Items->Delete(p);
 121. ListBox1->Items->Insert(p,Edit1->Text) ;
 122. ListBox2->Items->Insert(p,Edit2->Text);
 123. ListBox3->Items->Insert(p,Edit3->Text);
 124. }
 125. else
 126. Application->MessageBox("De?i?tirilecek Eleman? Sešiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 127. }
 128. //---------------------------------------------------------------------------
 129. void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender)
 130. {
 131. áif((ListBox1->ItemIndex>-1)&&(Edit1->Text!="")&&(Edit2->Text!="")&&(Edit3->Text!=""))
 132. á{
 133. áListBox1->Items->Insert(ListBox1->ItemIndex+1,Edit1->Text);
 134. áListBox2->Items->Insert(ListBox2->ItemIndex+1,Edit2->Text);
 135. áListBox3->Items->Insert(ListBox3->ItemIndex+1,Edit3->Text);
 136. á}
 137. áelse
 138. Application->MessageBox("Eklenecek Eleman ?šin Yer Sešiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 139. }
 140. //---------------------------------------------------------------------------
 141.  
 142.  
 143. void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender)
 144. {
 145. if(ListBox1->ItemIndex>-1)
 146. {
 147. int tut=StrToInt(InputBox("G?R??","Eleman?n Gidice?i S?ray? Yaz?n",""));
 148. ListBox1->Items->Move(ListBox1->ItemIndex,tut);
 149. ListBox2->Items->Move(ListBox2->ItemIndex,tut);
 150. ListBox3->Items->Move(ListBox3->ItemIndex,tut);
 151. }
 152. else
 153. Application->MessageBox("Hareket Edecek Eleman? Sešiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 154. }
 155. //---------------------------------------------------------------------------
 156.  
 157.  

 

 

 

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Per┼čembe, 07 Nisan 2011 22:57 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m