Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Banknot De?erleri ile Paray? S?n?fland?rma
´╗┐

Banknot De?erleri ile Paray? S?n?fland?rma

C++ Builder 6 ile uyumludur.

AăIKLAMA

Girilen miktar? Elli,yirmi,onluk ve be?lik bankontlar halinde s?n?fland?ran programd?r.

Írnek: 1827 girilmi? ise.

Param?z ?šinde Yuzluk 18 adet vard?r
Param?z ?šinde Elli 0 adet vard?r
Param?z ?šinde Yirmi 1 adet vard?r
Param?z ?šinde On 0 adet vard?r
Param?z ?šinde Be? 1 adet vard?r
2 De?eri ?šin Banknot De?eri Yoktur

?eklinde sonuš olu?ur.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. Memo1->Lines->Clear();
 21. int x=StrToInt(InputBox("G?R??","PARA M?KTARI G?R?N?Z",""));
 22. int yuzluk=x/100;
 23. int kalan=x%100;
 24. int elli=kalan/50;
 25. kalan=kalan%50;
 26. int yirmi=kalan/20;
 27. kalan=kalan%20;
 28. int onluk=kalan/10;
 29. kalan=kalan%10;
 30. int beslik=kalan/5;
 31. kalan=kalan%5;
 32. String yazdir="Param?z ?šinde Yuzluk ";
 33. yazdir+=yuzluk;
 34. yazdir+=" adet vard?r";
 35. Memo1->Lines->Add(yazdir);
 36. yazdir="Param?z ?šinde Elli ";
 37. yazdir+=elli;
 38. yazdir+=" adet vard?r";
 39. Memo1->Lines->Add(yazdir);
 40. yazdir="Param?z ?šinde Yirmi ";
 41. yazdir+=yirmi;
 42. yazdir+=" adet vard?r";
 43. Memo1->Lines->Add(yazdir);
 44. yazdir="Param?z ?šinde On ";
 45. yazdir+=onluk;
 46. yazdir+=" adet vard?r";
 47. Memo1->Lines->Add(yazdir);
 48. yazdir="Param?z ?šinde Be? ";
 49. yazdir+=beslik;
 50. yazdir+=" adet vard?r";
 51. Memo1->Lines->Add(yazdir);
 52. yazdir=kalan;
 53. yazdir+=" De?eri ?šin Banknot De?eri Yoktur";
 54. Memo1->Lines->Add(yazdir);
 55.  
 56. }
 57. //---------------------------------------------------------------------------
 58. á

Yorumlar (2)
 • tolga  - C++ Builder Banknot Program? D÷ngŘ iLe
  double banknotlar[4]; banknotlar[0]=50; banknotlar[1]=20; banknotlar[2]=10; banknotlar[3]=5; banknotlar[0]=50; double kalan,bolum; double i=0; double para=Edit1->Text.ToDouble(); Bool durum=true; while(durum) { kalan=para%banknotlar[i]; bolum=para/banknotlar[i]; Memo1->Lines->Add(?ntToStr(bolum)+" " + ?ntToStr(banknotlar[i]) ); if(i==3) { durum=false; } para=kalan; }
 • tolgatosun
  bu y÷ntemin d÷ngŘ ile yap?lm??? daha k?sa olurdu san?r?m.
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Per┼čembe, 07 Nisan 2011 22:53 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m