Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder ListBox ile Say? S?ralama
´╗┐

ListBox ile Say? S?ralama

C++ Builder 6 ile uyumludur.

AăIKLAMA

Bu program ile ekledi?iniz Edit kontrolunden say?á ListBox bile?enine s?ral? bir ?ekilde yerle?ir.Kod išerisinde iki adet alternatif algoritma bulunmaktad?r. ?kinci kod dilimi /* */ bloklar? išinde etkisiz durumdad?r. E?er o algoritmay? kullanmak isterseniz bu durumda Button išindeki di?er kodlar? silipá /* */ i?aretlerini silmeniz gerekmektedir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20.  
 21. if(ListBox1->Items->Count==0)
 22. {
 23. ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 24. }
 25. else
 26. {
 27. int kontrol=0;á int konum;
 28. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 29. {
 30. if(StrToInt(Edit1->Text)>StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]))
 31. {
 32. ákontrol=1; konum=i;
 33. }
 34. }
 35. if(kontrol==0)
 36. ListBox1->Items->Insert(0,Edit1->Text);
 37. if(kontrol==1)
 38. ListBox1->Items->Insert(konum+1,Edit1->Text);
 39. }
 40.  
 41. á/*
 42. ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 43. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 44. {
 45. áfor(int j=i+1;j<ListBox1->Items->Count;j++)
 46. á{
 47. áif(StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i])>StrToInt(ListBox1->Items->Strings[j]))
 48. á{
 49. áint temp=StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]);
 50. áListBox1->Items->Strings[i]=ListBox1->Items->Strings[j];
 51. áListBox1->Items->Strings[j]=temp;
 52. á}
 53. }
 54. }á */
 55.  
 56. }
 57. //---------------------------------------------------------------------------
 58.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Per┼čembe, 07 Nisan 2011 22:51 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m