Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ListBox ile Say? S?ralama


ListBox ile Say? S?ralama

C++ Builder 6 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Bu program ile ekledi?iniz Edit kontrolunden say?  ListBox bile?enine s?ral? bir ?ekilde yerle?ir.Kod içerisinde iki adet alternatif algoritma bulunmaktad?r. ?kinci kod dilimi /* */ bloklar? içinde etkisiz durumdad?r. E?er o algoritmay? kullanmak isterseniz bu durumda Button içindeki di?er kodlar? silip  /* */ i?aretlerini silmeniz gerekmektedir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20.  
 21. if(ListBox1->Items->Count==0)
 22. {
 23. ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 24. }
 25. else
 26. {
 27. int kontrol=0;  int konum;
 28. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 29. {
 30. if(StrToInt(Edit1->Text)>StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]))
 31. {
 32.  kontrol=1; konum=i;
 33. }
 34. }
 35. if(kontrol==0)
 36. ListBox1->Items->Insert(0,Edit1->Text);
 37. if(kontrol==1)
 38. ListBox1->Items->Insert(konum+1,Edit1->Text);
 39. }
 40.  
 41.  /*
 42. ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 43. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 44. {
 45.  for(int j=i+1;j<ListBox1->Items->Count;j++)
 46.  {
 47.  if(StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i])>StrToInt(ListBox1->Items->Strings[j]))
 48.  {
 49.  int temp=StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]);
 50.  ListBox1->Items->Strings[i]=ListBox1->Items->Strings[j];
 51.  ListBox1->Items->Strings[j]=temp;
 52.  }
 53. }
 54. }  */
 55.  
 56. }
 57. //---------------------------------------------------------------------------
 58.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 22:51 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.