Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ListBox ile Say? S?ralama


ListBox ile Say? S?ralama

C++ Builder 6 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Bu program ile ekledi?iniz Edit kontrolunden say?  ListBox bile?enine s?ral? bir ?ekilde yerle?ir.Kod içerisinde iki adet alternatif algoritma bulunmaktad?r. ?kinci kod dilimi /* */ bloklar? içinde etkisiz durumdad?r. E?er o algoritmay? kullanmak isterseniz bu durumda Button içindeki di?er kodlar? silip  /* */ i?aretlerini silmeniz gerekmektedir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20.  
 21. if(ListBox1->Items->Count==0)
 22. {
 23. ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 24. }
 25. else
 26. {
 27. int kontrol=0;  int konum;
 28. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 29. {
 30. if(StrToInt(Edit1->Text)>StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]))
 31. {
 32.  kontrol=1; konum=i;
 33. }
 34. }
 35. if(kontrol==0)
 36. ListBox1->Items->Insert(0,Edit1->Text);
 37. if(kontrol==1)
 38. ListBox1->Items->Insert(konum+1,Edit1->Text);
 39. }
 40.  
 41.  /*
 42. ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 43. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 44. {
 45.  for(int j=i+1;j<ListBox1->Items->Count;j++)
 46.  {
 47.  if(StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i])>StrToInt(ListBox1->Items->Strings[j]))
 48.  {
 49.  int temp=StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]);
 50.  ListBox1->Items->Strings[i]=ListBox1->Items->Strings[j];
 51.  ListBox1->Items->Strings[j]=temp;
 52.  }
 53. }
 54. }  */
 55.  
 56. }
 57. //---------------------------------------------------------------------------
 58.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 22:51 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx