Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder N Elemanlı Bir Kümenin R Elemanlı Alt Kümelerinin Gösterimi


N Elemanlı Bir Kümenin R Elemanlı Alt Kümelerinin Gösterimi

C++ Builder 6 projesidir.

AÇIKLAMA

Girilen elemanlara ait istenilen elemandan oluşan alt kümeleri ve sayısını kullancıya gösteren programdır. Girilen elemanların aynı olup olmadığıda kontrol edilmiştir.

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

Program Kodu:

//---------------------------------------------------------------------------
 
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
 
#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
 
 
 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
Edit1->Text="";
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
ListBox2->Items->Clear();
ListBox3->Items->Clear();
ListBox4->Items->Clear();
String of=InputBox("GİRİŞ","Bulmak İstediğiniz Alt Kümelere Ait Eleman Sayısını Giriniz","");
int altkume=StrToInt(of);
Application->MessageBox("Öncelikli Olarak Aynı Elemanların Eleminasyonu Kontrolü","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
{
  for(int j=i+1;j<ListBox1->Items->Count;j++)
    {
    if(ListBox1->Items->Strings[i]==ListBox1->Items->Strings[j])
    ListBox1->Items->Delete(j);
    }
}
 
for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 {
 for(int j=i+1;j<ListBox1->Items->Count;j++)
  {
  String olustur=ListBox1->Items->Strings[i]+","+ListBox1->Items->Strings[j];
   ListBox3->Items->Add(olustur);
   }
   }
if(altkume==1)
{
for(int bir=0;bir<ListBox1->Items->Count;bir++)
ListBox2->Items->Add(ListBox1->Items->Strings[bir]);
}
else if(altkume==2)
{
for(int bir=0;bir<ListBox3->Items->Count;bir++)
ListBox2->Items->Add(ListBox3->Items->Strings[bir]);
}
else if(altkume>2)
{
for(int dolan=0;dolan<altkume-2;dolan++)
{
 
for(int i=0;i<ListBox3->Items->Count;i++)
 {
 String tut=ListBox3->Items->Strings[i];
 String virgul=",";
 while(tut.Length()>0)
 {
 int pos=tut.Pos(virgul);
 String copy=tut;
 String listesalla=tut.Delete(pos,tut.Length());
 ListBox5->Items->Add(listesalla);
 tut=copy.Delete(1,pos);
 pos=tut.Pos(virgul);
 if(pos<1)
 {
 ListBox5->Items->Add(tut);
 break;
 }
 }//while sonu
  for(int j=i+1;j<ListBox3->Items->Count;j++)
   {
        String tut=ListBox3->Items->Strings[j];
        String virgul=",";
         while(tut.Length()>0)
        {
        int pos=tut.Pos(virgul);
        String copy=tut;
        String listesalla=tut.Delete(pos,tut.Length());
        int gontrol=0;
        for(int g=0;g<ListBox6->Items->Count;g++)
        {
        if(listesalla==ListBox6->Items->Strings[g])
        gontrol=1;
        }
        if(gontrol==0)
        ListBox6->Items->Add(listesalla);
         tut=copy.Delete(1,pos);
         pos=tut.Pos(virgul);
 if(pos<1)
 {
  int pontrol=0;
        for(int g=0;g<ListBox6->Items->Count;g++)
        {
        if(tut==ListBox6->Items->Strings[g])
        pontrol=1;
        }
 if(pontrol==0)
 ListBox6->Items->Add(tut);
 break;
 }
 }
  }   // icteki for sonu
 for(int k=0;k<ListBox6->Items->Count;k++)       // x foru
  {
 
  int kontrol=0;
   for(int l=0;l<ListBox5->Items->Count;l++)
    {
       if(ListBox6->Items->Strings[k]==ListBox5->Items->Strings[l])
       kontrol=1;
     }
     String uret="";
   int saydir;
   int konum;
   for(int m=0;m<ListBox4->Items->Count;m++)
   {
   saydir=0;
   for(int n=0;n<ListBox5->Items->Count;n++)
   {
   konum=ListBox4->Items->Strings[m].Pos(ListBox5->Items->Strings[n]);
   if(konum>0)
   saydir++;
   }
   konum=ListBox4->Items->Strings[m].Pos(ListBox6->Items->Strings[k]);
   if(konum>0)
   saydir++;
   if(saydir==ListBox5->Items->Count+1)
   kontrol=1;
   }
   if(kontrol==0)
   {
 
    for(int z=0;z<ListBox5->Items->Count;z++)
    {
      uret+=ListBox5->Items->Strings[z];
      uret+=",";
    }
      uret+=ListBox6->Items->Strings[k];
  ListBox4->Items->Add(uret);
 
   }//if sonu
 
 
  } // x foru sonu
 
 
 
 ListBox5->Items->Clear();
  ListBox6->Items->Clear();
} //son for
 
ListBox3->Items->Clear();
 
for(int donelim=0;donelim<ListBox4->Items->Count;donelim++)
{
ListBox3->Items->Add(ListBox4->Items->Strings[donelim]);
}
ListBox4->Items->Clear();
ListBox2->Items->Clear();
for(int bitir=0;bitir<ListBox3->Items->Count;bitir++)
{
ListBox2->Items->Add(ListBox3->Items->Strings[bitir]);
}
}
}//else if
 
Label2->Caption="Girilen Elemanlara Ait "+IntToStr(altkume)+" Elamanlı Alt Kümeler";
Label3->Caption=IntToStr(ListBox2->Items->Count)+".Adet";
 
 
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
{
if((Key<'0'||Key>'9')&&(Key!=VK_BACK))
Key=0;
       
}
//---------------------------------------------------------------------------
 
 

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 22:49 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım