Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Resim Ölçekleme

AÇIKLAMA

Bmp resimleri ölçekler. Baz? renkli resimlerde renk kayb? olabilir. Amaç ölçekleme i?lemini küçültme ve büyültme ?eklinde yapan basit örnek bir fonksiyonu sunmakt?r.

 

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. using namespace std;
 8. #include <math.h>
 9.  
 10.  
 11. #include "Unit1.h"
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. #pragma package(smart_init)
 14. #pragma resource "*.dfm"
 15. #include <FileCtrl.hpp>
 16. TForm1 *Form1;
 17. double **data;
 18. int en,boy;
 19.  
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21. void De_Malloc(double **&dizim,int eni,int boyu)
 22. {
 23.    for (int i=0;i<eni;i++)
 24.        delete []dizim[i];
 25.      delete[] dizim;
 26.    return;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29. void De_Malloc(byte **&dizim,int eni,int boyu)
 30. {
 31.    for (int i=0;i<eni;i++)
 32.        delete []dizim[i];
 33.      delete[] dizim;
 34.    return;
 35. }
 36. //---------------------------------------------------------------------------
 37. void byteMalloc(byte **&imge,int w,int h)
 38. {
 39.   imge=new byte *[w];
 40.   for(int i=0;i<w;i++)imge[i]=new byte[h];
 41.   for(int i=0;i<w;i++)
 42.   for(int j=0;j<h;j++)
 43.   imge[i][j]=0;
 44.   return;
 45. }
 46. //---------------------------------------------------------------------------
 47. void doubleMalloc(double **&imge,int w,int h)
 48. {
 49.   imge=new double *[w];
 50.   for(int i=0;i<w;i++)imge[i]=new double[h];
 51.   for(int i=0;i<w;i++)
 52.   for(int j=0;j<h;j++)
 53.   imge[i][j]=0;
 54.   return;
 55. }
 56. //---------------------------------------------------------------------------
 57.  
 58. void olcekle(double **&imge,int imw,int imh,int w,int h)
 59. {
 60.   double **ara;
 61.     doubleMalloc(ara,w,imh);
 62.    double oran,artim;
 63.  
 64.   if(imw<w)
 65.   {
 66.     oran=(w-1)/(double)(imw-1);
 67.     for(int y=0;y<imh-1;y++)
 68.     { for(int x=0;x<(imw-1);x++)
 69.       {
 70.         artim=(imge[x+1][y]-imge[x][y])/oran;
 71.         int kk=oran*x;
 72.         for(int i=0;i<oran;i++)
 73.          ara[i+kk][y]=(imge[x][y]+i*artim);
 74.       }
 75.   }
 76.    }
 77.   else if(imw>w)
 78.   {
 79.     oran=(imw)/(double)(w);
 80.     for(int y=0;y<imh-1;y++)
 81.     { for(int x=0;x<w;x++)
 82.       {
 83.         int kk=oran*x;double top=0;
 84.         for(int i=0;i<oran;i++)
 85.          top+=imge[i+kk][y];
 86.          ara[x][y]=(top/floor(oran));
 87.       }
 88.   }
 89.  
 90.   }
 91.   else
 92.     for(int y=0;y<imh;y++)
 93.        for(int x=0;x<w;x++)
 94.         ara[x][y]=imge[x][y];
 95.   for(int y=0;y<imh;y++) ara[w-1][y]=imge[imw-1][y];
 96.  
 97.   De_Malloc(imge,imw,imh);
 98.   doubleMalloc(imge,w,h);
 99.  
 100.   if(imh<h)
 101.   {
 102.     oran=(h)/(double)(imh);
 103.     for(int x=0;x<w;x++)
 104.     { imge[x][h-1]=ara[x][imh-1];
 105.       for(int y=0;y<(imh-1);y++)
 106.       {
 107.         artim=(ara[x][y+1]-ara[x][y])/oran;
 108.         int kk=oran*y;
 109.         for(int i=0;i<oran;i++)
 110.          imge[x][i+kk]=(ara[x][y]+i*artim);
 111.       }
 112.    }
 113.  
 114.   }
 115.   else if(imh>h)
 116.   {
 117.     oran=(imh-1)/(double)(h-1);
 118.     for(int x=0;x<w;x++)
 119.     { imge[x][h-1]=ara[x][imh-1];
 120.       for(int y=0;y<h;y++)
 121.       {
 122.         int kk=oran*y;double top=0;
 123.         for(int i=0;i<oran;i++)
 124.           top+=ara[x][i+kk];
 125.         imge[x][y]=(top/floor(oran));
 126.       }
 127.   }
 128.   }
 129.    else
 130.     for(int y=0;y<h;y++)
 131.        for(int x=0;x<imw;x++)
 132.         imge[x][y]=(byte)ara[x][y];
 133.   for(int x=0;x<w;x++) imge[x][h-1]=ara[x][imh-1];
 134.   De_Malloc(ara,w,imh);
 135.   return;
 136. }
 137. //---------------------------------------------------------------------------
 138. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 139.         : TForm(Owner)
 140. {
 141. }
 142. //---------------------------------------------------------------------------
 143.  
 144. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 145. {
 146.   OpenPictureDialog1->Execute();
 147.   double **data;
 148.  
 149.   Graphics::TBitmap *bmp = new Graphics::TBitmap;
 150.   bmp->LoadFromFile(OpenPictureDialog1->FileName);
 151.   en = bmp->Width;
 152.   boy = bmp->Height;
 153.   byte *ptr;
 154.   bmp->PixelFormat=pf24bit;
 155.  
 156.   doubleMalloc(data,en,boy);
 157.  
 158.   for (int y = 0; y < (bmp->Height); y++)
 159.       {
 160.          ptr = (Byte *)bmp->ScanLine[y];
 161.          for (int x = 0; x < (bmp->Width); x++)
 162.           data[x][y]=(11*ptr[3*x]+59*ptr[3*x+1]+30*ptr[3*x+2])/100;
 163.       }
 164.     Image1->Picture->Bitmap=bmp;
 165.  
 166.     int w=Edit1->Text.ToInt(); int h=Edit2->Text.ToInt();
 167.  
 168.  
 169.   olcekle(data,en,boy,w,h);
 170.   bmp->Width=w;bmp->Height=h;
 171.   bmp->PixelFormat=pf24bit;
 172.   for (int y = 0; y < (bmp->Height); y++)
 173.       {
 174.          ptr = (Byte *)bmp->ScanLine[y];
 175.          for (int x = 0; x < (bmp->Width); x++)
 176.           ptr[3*x]=ptr[3*x+1]=ptr[3*x+2]=(byte)data[x][y];
 177.      }
 178.   Image2->Left=Image1->Left+Image1->Width+20;  
 179.   Image2->Picture->Bitmap=bmp;
 180.  
 181. }
 182. //---------------------------------------------------------------------------
 183. void __fastcall TForm1::Kaydet1Click(TObject *Sender)
 184. {
 185.   SavePictureDialog1->Execute();
 186.   Image2->Picture->SaveToFile(SavePictureDialog1->FileName.c_str());
 187. }
 188. //---------------------------------------------------------------------------
 189.  
 190.  

 

 

 

Dictionary
x
+
?
Null.
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 29 Ağustos 2011 17:54 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım