Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ListBox Örne?i(Asal Say?lar?n Bulunmas?)


ListBox Örne?i(Asal Say?lar?n Bulunmas?)

C++ Builder 6 projesidir.

AÇIKLAMA

ListBox eleman?n kullan?m?na yönelik örnek te?kil eder. Programda karekök algoritmas? ile asal say?lar?n bulunmas? yap?lm??t?r. Karekök algoritmas? h?zl? bir asal say? bulma algoritmas?d?r. Karekök algoritmas? ?udur ki;

Bir say?n?n asall?k testi için 2 den o say?n?n karekök de?erine kadar olan say?lar?n testi yeterlidir.

Örnek:

81 say?s?n?n asall?k testi için 

81 'in karekök'ü 9 oldu?undan 

2,3,4,5,6,7,8,9 say?lar?n?n testi yeterli olacakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include "Math.h"
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. ListBox1->Clear();
 21. int sinir=StrToInt(InputBox("G?R??","Bulunacak Asal Say?lar ?çin S?n?r De?eri Girin",""));
 22. ListBox1->Items->Add("2");
 23. for(int i=3;i<=sinir;i++)
 24.  {
 25.  int kontrol=0;
 26.   for(int j=2;j<=sqrt(i);j++)
 27.   {
 28.    if(i%j==0)
 29.    kontrol=1;
 30.   }
 31.  if(kontrol==0)
 32.  ListBox1->Items->Add(i);
 33. }
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 22:47 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx