Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Start-up'a Program Ekleme


Start-up'a Program Ekleme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir.

Yapt???n?z program?n bilgisayar aç?ld???nda çal??mas? gerekebilir yada bunu isteyebilirsiniz.Bu yüzden bilgisayar?n ba?lang?çta çal??t?raca?? programlar listesine program?n?z? eklemeniz gerekmektedir.A?a??daki kod programlar? bilgisayar ba?lang?c?na eklemeye dahil örnek te?kil eder.

Programda eklenilecek dosyan?n bilgisayarda çal??t?r?ld??? yerde olmas? gerekir. Böylece bilgisayar aç?ld???nda program?n?zda aç?lacakt?r. System tray uygulamas?n?da kullanarak; program?n?z?n bilgisayar aç?ld???nda system tray da aç?lmas?n? sa?layabilirsiniz.

Bu program Hat?rlat?c? Paket Program?n?n Bir Parças?d?r.

Hat?rlat?c?

 

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Registry.hpp"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. TRegistry *Reg= new TRegistry;
 23. String yol;
 24.  
 25. Reg->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 26.  yol="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run";
 27.  if(Reg->OpenKey(yol,true))
 28.  {
 29.   Reg->WriteString("Haz?rProgram","C:\\Program Files\\Borland\\CBuilder6\\Projects\\Start-up_Program_Ekleme\\Project1.exe");
 30.   Reg->CloseKey();
 31.  }       
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:40 )  
522 Origin Connection Time-out

522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx