Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Start-up'a Program Ekleme
´╗┐

Start-up'a Program Ekleme

AăIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir.

Yapt???n?z program?n bilgisayar aš?ld???nda šal??mas? gerekebilir yada bunu isteyebilirsiniz.Bu yŘzden bilgisayar?n ba?lang?šta šal??t?raca?? programlar listesine program?n?z? eklemeniz gerekmektedir.A?a??daki kod programlar? bilgisayar ba?lang?c?na eklemeye dahil ÷rnek te?kil eder.

Programda eklenilecek dosyan?n bilgisayarda šal??t?r?ld??? yerde olmas? gerekir. B÷ylece bilgisayar aš?ld???nda program?n?zda aš?lacakt?r. System tray uygulamas?n?da kullanarak; program?n?z?n bilgisayar aš?ld???nda system tray da aš?lmas?n? sa?layabilirsiniz.

Bu program Hat?rlat?c? Paket Program?n?n Bir Paršas?d?r.

Hat?rlat?c?

 

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Registry.hpp"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14. ááááááá : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. TRegistry *Reg= new TRegistry;
 23. String yol;
 24.  
 25. Reg->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 26. áyol="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run";
 27. áif(Reg->OpenKey(yol,true))
 28. á{
 29. á Reg->WriteString("Haz?rProgram","C:\\Program Files\\Borland\\CBuilder6\\Projects\\Start-up_Program_Ekleme\\Project1.exe");
 30. á Reg->CloseKey();
 31. á}ááááááá
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:40 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m