Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Modem Arayüzünü Açan Program


Modem Arayüzünü Açan Program

AÇIKLAMA

Bu program C++ Builder 6 projesidir. Bu program ile kulland???n?z modemin arayüzü web browser içinde aç?lmaktad?r. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Registry.hpp"
 8.  
 9. String tut="SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip\\Parameters\\Interfaces";
 10. String ac="";
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. #pragma package(smart_init)
 13. #pragma resource "*.dfm"
 14. TForm1 *Form1;
 15.  
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 18.         : TForm(Owner)
 19. {
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
 24. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 25. {
 26.  
 27. TRegistry *Reg=new TRegistry;
 28. Reg->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 29. if(Reg->OpenKey(tut,false))
 30. {
 31. Reg->GetKeyNames(ListBox1->Items);
 32. Reg->CloseKey();
 33. }
 34.  
 35. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 36. {
 37. String put=tut;
 38. put=put+"\\"+ListBox1->Items->Strings[i];
 39. TRegistry *Feg=new TRegistry;
 40. Feg->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 41.  
 42. if(Feg->OpenKey(put,false))
 43. {
 44. ListBox2->Items->Clear();
 45. Feg->GetValueNames(ListBox2->Items);
 46. int saydir=0;
 47. String defaultgateway="DhcpDefaultGateway";
 48. String dhcpipadres="DhcpIPAddress";
 49. String dhcpnameserver="DhcpNameServer";
 50. for(int p=0;p<ListBox2->Items->Count;p++)
 51. {
 52.  if(defaultgateway==ListBox2->Items->Strings[p])
 53.  saydir++;
 54.  if(dhcpipadres==ListBox2->Items->Strings[p])
 55.  saydir++;
 56.  if(dhcpnameserver==ListBox2->Items->Strings[p])
 57.  saydir++;
 58.  
 59. if(saydir==3)
 60. {
 61.  TRegistry *Peg=new TRegistry;
 62.  Peg->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 63.  if(Peg->OpenKey(put,false))
 64.   {
 65.   ac=Peg->ReadString("DhcpNameServer");
 66.   ac="http://"+ac;
 67.   ShellExecute(0,"open",ac.c_str(),"" ,"",SW_SHOW);
 68.   break;
 69.   }
 70. }
 71.  
 72. } //iç for sonu
 73.  
 74. }//if sonu
 75. }// for sonu
 76. Application->Terminate();       
 77. }
 78. //---------------------------------------------------------------------------
 79.  
 80.  

Yorumlar (6)
 • lmessi  - Modem Arayüzünü Açan Program
  usta indirdiginiz program? çal??t?ramad?m bakarm?s?n?z içindeki Project1 dosyaya t?klad?m halde hiç bir?ey aç?lm?yor yard?m edermisiniz
 • NEO
  avatar
  ?u anda tekrar denedim çal???yor. Sizin ba?lant? türünüzün bir giri? arayüzü oldu?una eminmisiniz? Ne tür bir ba?lant? ile internete ba?lan?yorsunuz?
 • lmessi  -  Modem Arayüzünü Açan Program
  modem RT-205 ile internete baglan?yorum ttnet kullan?yorum benim tam olarak bahsetmek istedigim yüklediginiz program? ben uzaktan istedigim modeme baglan?yorum modemin içine girip kim kullan?yor veya kablosuz ag ?ifresi degi?timi diye kontrol ediyorum ben modemin içine girmek istedigimde ?ifre soruyor onu ?uan biliyorum ama o ?ifre degi?tiginde ben yeni ?ifreyi nas?l ögrenebilirim modem bana ait degil
 • lmessi  - Modem Arayüzünü Açan Program
  kablosuz baglanto ap-302 ile baglan?yorum
 • NEO
  avatar
  Bu program sadece sizin baglant?n?z?n oldu?u modemin arayüzünü açar. Yada bu program? uzaktaki bir makinede cal?st?rd?g?n?zda o makinenin bagland?g? modemin yine arayüzünü açar. Ba?ka herhangi bir?ey yapmaz, sizin bahsetti?iniz bir çe?it hack durumudur. ?ifreyle ilgili herhangi bir bilgi vermez.
 • lmessi  - Modem Arayüzünü Açan Program
  t?k ederim karde?im benimle ilgilendiginiz için
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 21:40 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.