Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Taban Dönü?türücü 2,8,16 ve 10lu Tabanlar?n Birbirine Çevrilmesi


Taban Dönü?türücü 2,8,16 ve 10lu Tabanlar?n Birbirine Çevrilmesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 2009 projesidir.

Program tabanlar aras? çevrim yapmaktad?r.

çevirme i?lemlerini gerçekle?tirir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "math.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. char   *dizi;
 13. String sayimiz;
 14. int boy;
 15. //---------------------------------------------------------------------------
 16. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 17.     : TForm(Owner)
 18. {
 19. }
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21. void ikiliyecevir(int x)
 22. {
 23. String sonuc="";
 24. String toplam;
 25. while(x>=2)
 26. {
 27.   int kalan=x%2;
 28.   x=x/2;
 29.   sonuc+=kalan;
 30. }
 31. sonuc+=x;
 32. char *dizi2;
 33.  dizi2=(char *) malloc(sonuc.Length());
 34.  strcpy(dizi2,sonuc.t_str());
 35.  strrev(dizi2);
 36.  toplam="?kilik Tabandaki Kar??l?k: "+String(dizi2);
 37.  Application->MessageBox(toplam.c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40. void sekizliyecevir(int x)
 41. {
 42.  String sonuc="";
 43.  String toplam;
 44.  while(x>=8)
 45.  {
 46.   int kalan=x%8;
 47.   x=x/8;
 48.   sonuc+=kalan;
 49.  }
 50.  sonuc+=x;
 51.  char *dizi2;
 52.  dizi2=(char *) malloc(sonuc.Length());
 53.  strcpy(dizi2,sonuc.t_str());
 54.  strrev(dizi2);
 55.  toplam="Sekizlik Tabandaki Kar??l?k: "+String(dizi2);
 56.  Application->MessageBox(toplam.c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 57. }
 58. //---------------------------------------------------------------------------
 59. void onaltiyacevir(int x)
 60. {
 61.  String sonuc="";
 62.  String toplam="";
 63.  while(x>=16)
 64.  {
 65.   int kalan=x%16;
 66.   x=x/16;
 67.   if(kalan==10)
 68.   sonuc+="A";
 69.   if(kalan==11)
 70.   sonuc+="B";
 71.   if(kalan==12)
 72.   sonuc+="C";
 73.   if(kalan==13)
 74.   sonuc+="D";
 75.   if(kalan==14)
 76.   sonuc+="E";
 77.   if(kalan==15)
 78.   sonuc+="F";
 79.   if(kalan<10)
 80.   sonuc+=kalan;
 81.  }
 82.   if(x==10)
 83.   sonuc+="A";
 84.   if(x==11)
 85.   sonuc+="B";
 86.   if(x==12)
 87.   sonuc+="C";
 88.   if(x==13)
 89.   sonuc+="D";
 90.   if(x==14)
 91.   sonuc+="E";
 92.   if(x==15)
 93.   sonuc+="F";
 94.   if(x<10)
 95.   sonuc+=x;
 96.  char *dizi2;
 97.  dizi2=(char *) malloc(sonuc.Length());
 98.  strcpy(dizi2,sonuc.t_str());
 99.  strrev(dizi2);
 100.  toplam="Onalt?l?k Tabandaki Kar??l?k: "+String(dizi2);
 101.  Application->MessageBox(toplam.c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 102. }
 103.  
 104. //---------------------------------------------------------------------------
 105. int ikilidenonluyacevir()
 106. {
 107.  strrev(dizi);
 108.  int toplam=0;
 109.  for(int i=0;i<sayimiz.Length();i++)
 110.  {
 111.   toplam+=StrToInt(dizi[i])* pow(2,i);
 112.  }
 113.  return toplam;
 114. }
 115. //---------------------------------------------------------------------------
 116. int sekizlidenonluyacevir()
 117. {
 118.  strrev(dizi);
 119.  int toplam=0;
 120.  for(int i=0;i<sayimiz.Length();i++)
 121.  {
 122.      toplam+=StrToInt(dizi[i])*pow(8,i);
 123.  }
 124.  return toplam;
 125. }
 126. //---------------------------------------------------------------------------
 127. int onaltidanonluyacevir()
 128. {
 129.  strrev(dizi);
 130.  int toplam=0;
 131.  for(int i=0;i<sayimiz.Length();i++)
 132.  {
 133.      if(dizi[i]=='A')
 134.      toplam+=10*pow(16,i);
 135.      else if(dizi[i]=='B')
 136.      toplam+=11*pow(16,i);
 137.      else if(dizi[i]=='C')
 138.      toplam+=12*pow(16,i);
 139.      else if(dizi[i]=='D')
 140.      toplam+=13*pow(16,i);
 141.      else if(dizi[i]=='E')
 142.      toplam+=14*pow(16,i);
 143.      else if(dizi[i]=='F')
 144.      toplam+=15*pow(16,i);
 145.      else
 146.      toplam+=StrToInt(dizi[i])*pow(16,i);
 147.  }
 148.  return toplam;
 149. }
 150. //---------------------------------------------------------------------------
 151. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 152. {
 153. if(((RadioButton1->Checked==true)||(RadioButton2->Checked==true)||(RadioButton3->Checked==true)||(RadioButton4->Checked==true))&&((RadioButton5->Checked==true)||(RadioButton6->Checked==true)||(RadioButton7->Checked==true)||(RadioButton8->Checked==true)))
 154. {
 155. int kontrol=0;
 156.  
 157.  
 158. if(RadioButton1->Checked)
 159. {
 160. int dongu=0;
 161. while(kontrol==0)
 162. {
 163. if(dongu==0)
 164. {
 165. sayimiz=InputBox("G?R??","2'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:010101110","");
 166. dongu=1;
 167. }
 168. else
 169. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","2'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:010101110","");
 170. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 171. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 172. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 173. {
 174. if((dizi[a]=='0')||(dizi[a]=='1'))
 175. {
 176. kontrol=1;
 177. }
 178. else
 179. {
 180. kontrol=0;
 181. break;
 182. }
 183. }
 184. }
 185. if(RadioButton6->Checked)
 186. {
 187.  int sonuc=ikilidenonluyacevir();
 188.  sekizliyecevir(sonuc);
 189. }
 190. if(RadioButton7->Checked)
 191. {
 192.  int sonuc=ikilidenonluyacevir();
 193.  onaltiyacevir(sonuc);
 194. }
 195. if(RadioButton8->Checked)
 196. {
 197.  int sonuc=ikilidenonluyacevir();
 198.  Application->MessageBox(("Onluk Tabandaki Kar??l?k: "+IntToStr(sonuc)).c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 199. }
 200. }
 201.  
 202.  
 203.  
 204. if(RadioButton2->Checked)
 205. {
 206. int dongu=0;
 207. while(kontrol==0)
 208. {
 209. if(dongu==0)
 210. {
 211. sayimiz=InputBox("G?R??","8'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 212. dongu=1;
 213. }
 214. else
 215. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","8'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 216. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 217. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 218. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 219. {
 220. if((dizi[a]>='0')&&(dizi[a]<='7'))
 221. {
 222. kontrol=1;
 223. }
 224. else
 225. {
 226. kontrol=0;
 227. break;
 228. }
 229. }
 230. }
 231.  
 232.  
 233. if(RadioButton5->Checked)
 234. {
 235.  int sonuc=sekizlidenonluyacevir();
 236.  ikiliyecevir(sonuc);
 237. }
 238. if(RadioButton7->Checked)
 239. {
 240.  int sonuc=sekizlidenonluyacevir();
 241.  onaltiyacevir(sonuc);
 242. }
 243. if(RadioButton8->Checked)
 244. {
 245.  int sonuc=sekizlidenonluyacevir();
 246.  Application->MessageBox(("Onluk Tabandaki Kar??l?k: "+IntToStr(sonuc)).c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 247. }
 248. }
 249.  
 250.  
 251.  
 252. if(RadioButton3->Checked)
 253. {
 254. int dongu=0;
 255. while(kontrol==0)
 256. {
 257. if(dongu==0)
 258. {
 259. sayimiz=InputBox("G?R??","16'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 260. dongu=1;
 261. }
 262. else
 263. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","16'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 264. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 265. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 266. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 267. {
 268. if(((dizi[a]>='0')&&(dizi[a]<='9'))||((dizi[a]>='A')&&(dizi[a]<='F')))
 269. {
 270. kontrol=1;
 271. }
 272. else
 273. {
 274. kontrol=0;
 275. break;
 276. }
 277. }
 278. }
 279.  
 280. if(RadioButton5->Checked)
 281. {
 282.  int sonuc=onaltidanonluyacevir();
 283.  ikiliyecevir(sonuc);
 284. }
 285. if(RadioButton6->Checked)
 286. {
 287.  int sonuc=onaltidanonluyacevir();
 288.  sekizliyecevir(sonuc);
 289. }
 290. if(RadioButton8->Checked)
 291. {
 292.  int sonuc=onaltidanonluyacevir();
 293.  Application->MessageBox(("Onluk Tabandaki Kar??l?k: "+IntToStr(sonuc)).c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 294. }
 295.  
 296. }
 297.  
 298.  
 299. if(RadioButton4->Checked)
 300. {
 301. String hayda;
 302. int dongu=0;
 303. while(kontrol==0)
 304. {
 305. if(dongu==0)
 306. {
 307. sayimiz=InputBox("G?R??","10'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 308. hayda=sayimiz;
 309. dongu=1;
 310. }
 311. else
 312. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","10'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 313. hayda=sayimiz;
 314. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 315. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 316. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 317. {
 318. if((dizi[a]>='0')&&(dizi[a]<='9'))
 319. {
 320. kontrol=1;
 321. }
 322. else
 323. {
 324. kontrol=0;
 325. break;
 326. }
 327. }
 328. }
 329.  
 330. if(RadioButton5->Checked)
 331. {
 332.  ikiliyecevir(StrToInt(hayda));
 333. }
 334. if(RadioButton6->Checked)
 335. {
 336.  sekizliyecevir(StrToInt(hayda));
 337. }
 338. if(RadioButton7->Checked)
 339. {
 340.  onaltiyacevir(StrToInt(hayda));
 341. }
 342.  
 343. }
 344. }
 345. else
 346. {
 347.  
 348. Application->MessageBox(L"Dönü?ecek Yada Dönü?türülecek Taban? Seçiniz",L"UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 349. }
 350.  
 351.  
 352. }
 353. //---------------------------------------------------------------------------
 354. void __fastcall TForm1::RadioButton1Click(TObject *Sender)
 355. {
 356. RadioButton5->Visible=false;
 357. RadioButton6->Visible=true;
 358. RadioButton7->Visible=true;
 359. RadioButton8->Visible=true;
 360. RadioButton5->Checked=false;
 361. RadioButton6->Checked=false;
 362. RadioButton7->Checked=false;
 363. RadioButton8->Checked=false;
 364. }
 365. //---------------------------------------------------------------------------
 366.  
 367. void __fastcall TForm1::RadioButton2Click(TObject *Sender)
 368. {
 369. RadioButton5->Visible=true;
 370. RadioButton6->Visible=false;
 371. RadioButton7->Visible=true;
 372. RadioButton8->Visible=true;
 373. RadioButton5->Checked=false;
 374. RadioButton6->Checked=false;
 375. RadioButton7->Checked=false;
 376. RadioButton8->Checked=false;
 377. }
 378. //---------------------------------------------------------------------------
 379.  
 380. void __fastcall TForm1::RadioButton3Click(TObject *Sender)
 381. {
 382. RadioButton5->Visible=true;
 383. RadioButton6->Visible=true;
 384. RadioButton7->Visible=false;
 385. RadioButton8->Visible=true;
 386. RadioButton5->Checked=false;
 387. RadioButton6->Checked=false;
 388. RadioButton7->Checked=false;
 389. RadioButton8->Checked=false;
 390. }
 391. //---------------------------------------------------------------------------
 392.  
 393. void __fastcall TForm1::RadioButton4Click(TObject *Sender)
 394. {
 395. RadioButton5->Visible=true;
 396. RadioButton6->Visible=true;
 397. RadioButton7->Visible=true;
 398. RadioButton8->Visible=false;
 399. RadioButton5->Checked=false;
 400. RadioButton6->Checked=false;
 401. RadioButton7->Checked=false;
 402. RadioButton8->Checked=false;
 403. }
 404. //---------------------------------------------------------------------------
 405.  
 406.  

 

C++ Builder 2009 ile Sistem Ba??ms?z Exe Üretilmesi

Yorumlar (3)
 • ayd?n  - tebrikler süper program
  [color=fuchsia][/color][size=large][/size]çok güzel bir proje ama ancak bana sa?lama yapmaya yar?yor ö?rencilik zor meslek s?navda bunu veri hocam?z yan?m?za vermezki :s
 • Twinsss  - :(
  :confused: Allah r?zas? için bu program? ben yazacag?m tekrar proje yapmam gerekiyor 5 6 uygulamadan olu?an. Hata veriyor yanl?? m? yap?yorum bilmiyorum hep iki sat?rda hata veriyor . Form ile ilgili güzel aç?klama yapacak birisi var m?
 • gnc_b
  Bu program? php kodlar?yla yapmam gerekiyor.bana yard?mc? olabilecek ki?i var m? :?:
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 03:18 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.