Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Taban Dönü?türücü 2,8,16 ve 10lu Tabanlar?n Birbirine Çevrilmesi


Taban Dönü?türücü 2,8,16 ve 10lu Tabanlar?n Birbirine Çevrilmesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 2009 projesidir.

Program tabanlar aras? çevrim yapmaktad?r.

çevirme i?lemlerini gerçekle?tirir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "math.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. char   *dizi;
 13. String sayimiz;
 14. int boy;
 15. //---------------------------------------------------------------------------
 16. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 17.     : TForm(Owner)
 18. {
 19. }
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21. void ikiliyecevir(int x)
 22. {
 23. String sonuc="";
 24. String toplam;
 25. while(x>=2)
 26. {
 27.   int kalan=x%2;
 28.   x=x/2;
 29.   sonuc+=kalan;
 30. }
 31. sonuc+=x;
 32. char *dizi2;
 33.  dizi2=(char *) malloc(sonuc.Length());
 34.  strcpy(dizi2,sonuc.t_str());
 35.  strrev(dizi2);
 36.  toplam="?kilik Tabandaki Kar??l?k: "+String(dizi2);
 37.  Application->MessageBox(toplam.c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40. void sekizliyecevir(int x)
 41. {
 42.  String sonuc="";
 43.  String toplam;
 44.  while(x>=8)
 45.  {
 46.   int kalan=x%8;
 47.   x=x/8;
 48.   sonuc+=kalan;
 49.  }
 50.  sonuc+=x;
 51.  char *dizi2;
 52.  dizi2=(char *) malloc(sonuc.Length());
 53.  strcpy(dizi2,sonuc.t_str());
 54.  strrev(dizi2);
 55.  toplam="Sekizlik Tabandaki Kar??l?k: "+String(dizi2);
 56.  Application->MessageBox(toplam.c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 57. }
 58. //---------------------------------------------------------------------------
 59. void onaltiyacevir(int x)
 60. {
 61.  String sonuc="";
 62.  String toplam="";
 63.  while(x>=16)
 64.  {
 65.   int kalan=x%16;
 66.   x=x/16;
 67.   if(kalan==10)
 68.   sonuc+="A";
 69.   if(kalan==11)
 70.   sonuc+="B";
 71.   if(kalan==12)
 72.   sonuc+="C";
 73.   if(kalan==13)
 74.   sonuc+="D";
 75.   if(kalan==14)
 76.   sonuc+="E";
 77.   if(kalan==15)
 78.   sonuc+="F";
 79.   if(kalan<10)
 80.   sonuc+=kalan;
 81.  }
 82.   if(x==10)
 83.   sonuc+="A";
 84.   if(x==11)
 85.   sonuc+="B";
 86.   if(x==12)
 87.   sonuc+="C";
 88.   if(x==13)
 89.   sonuc+="D";
 90.   if(x==14)
 91.   sonuc+="E";
 92.   if(x==15)
 93.   sonuc+="F";
 94.   if(x<10)
 95.   sonuc+=x;
 96.  char *dizi2;
 97.  dizi2=(char *) malloc(sonuc.Length());
 98.  strcpy(dizi2,sonuc.t_str());
 99.  strrev(dizi2);
 100.  toplam="Onalt?l?k Tabandaki Kar??l?k: "+String(dizi2);
 101.  Application->MessageBox(toplam.c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 102. }
 103.  
 104. //---------------------------------------------------------------------------
 105. int ikilidenonluyacevir()
 106. {
 107.  strrev(dizi);
 108.  int toplam=0;
 109.  for(int i=0;i<sayimiz.Length();i++)
 110.  {
 111.   toplam+=StrToInt(dizi[i])* pow(2,i);
 112.  }
 113.  return toplam;
 114. }
 115. //---------------------------------------------------------------------------
 116. int sekizlidenonluyacevir()
 117. {
 118.  strrev(dizi);
 119.  int toplam=0;
 120.  for(int i=0;i<sayimiz.Length();i++)
 121.  {
 122.      toplam+=StrToInt(dizi[i])*pow(8,i);
 123.  }
 124.  return toplam;
 125. }
 126. //---------------------------------------------------------------------------
 127. int onaltidanonluyacevir()
 128. {
 129.  strrev(dizi);
 130.  int toplam=0;
 131.  for(int i=0;i<sayimiz.Length();i++)
 132.  {
 133.      if(dizi[i]=='A')
 134.      toplam+=10*pow(16,i);
 135.      else if(dizi[i]=='B')
 136.      toplam+=11*pow(16,i);
 137.      else if(dizi[i]=='C')
 138.      toplam+=12*pow(16,i);
 139.      else if(dizi[i]=='D')
 140.      toplam+=13*pow(16,i);
 141.      else if(dizi[i]=='E')
 142.      toplam+=14*pow(16,i);
 143.      else if(dizi[i]=='F')
 144.      toplam+=15*pow(16,i);
 145.      else
 146.      toplam+=StrToInt(dizi[i])*pow(16,i);
 147.  }
 148.  return toplam;
 149. }
 150. //---------------------------------------------------------------------------
 151. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 152. {
 153. if(((RadioButton1->Checked==true)||(RadioButton2->Checked==true)||(RadioButton3->Checked==true)||(RadioButton4->Checked==true))&&((RadioButton5->Checked==true)||(RadioButton6->Checked==true)||(RadioButton7->Checked==true)||(RadioButton8->Checked==true)))
 154. {
 155. int kontrol=0;
 156.  
 157.  
 158. if(RadioButton1->Checked)
 159. {
 160. int dongu=0;
 161. while(kontrol==0)
 162. {
 163. if(dongu==0)
 164. {
 165. sayimiz=InputBox("G?R??","2'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:010101110","");
 166. dongu=1;
 167. }
 168. else
 169. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","2'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:010101110","");
 170. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 171. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 172. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 173. {
 174. if((dizi[a]=='0')||(dizi[a]=='1'))
 175. {
 176. kontrol=1;
 177. }
 178. else
 179. {
 180. kontrol=0;
 181. break;
 182. }
 183. }
 184. }
 185. if(RadioButton6->Checked)
 186. {
 187.  int sonuc=ikilidenonluyacevir();
 188.  sekizliyecevir(sonuc);
 189. }
 190. if(RadioButton7->Checked)
 191. {
 192.  int sonuc=ikilidenonluyacevir();
 193.  onaltiyacevir(sonuc);
 194. }
 195. if(RadioButton8->Checked)
 196. {
 197.  int sonuc=ikilidenonluyacevir();
 198.  Application->MessageBox(("Onluk Tabandaki Kar??l?k: "+IntToStr(sonuc)).c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 199. }
 200. }
 201.  
 202.  
 203.  
 204. if(RadioButton2->Checked)
 205. {
 206. int dongu=0;
 207. while(kontrol==0)
 208. {
 209. if(dongu==0)
 210. {
 211. sayimiz=InputBox("G?R??","8'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 212. dongu=1;
 213. }
 214. else
 215. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","8'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 216. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 217. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 218. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 219. {
 220. if((dizi[a]>='0')&&(dizi[a]<='7'))
 221. {
 222. kontrol=1;
 223. }
 224. else
 225. {
 226. kontrol=0;
 227. break;
 228. }
 229. }
 230. }
 231.  
 232.  
 233. if(RadioButton5->Checked)
 234. {
 235.  int sonuc=sekizlidenonluyacevir();
 236.  ikiliyecevir(sonuc);
 237. }
 238. if(RadioButton7->Checked)
 239. {
 240.  int sonuc=sekizlidenonluyacevir();
 241.  onaltiyacevir(sonuc);
 242. }
 243. if(RadioButton8->Checked)
 244. {
 245.  int sonuc=sekizlidenonluyacevir();
 246.  Application->MessageBox(("Onluk Tabandaki Kar??l?k: "+IntToStr(sonuc)).c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 247. }
 248. }
 249.  
 250.  
 251.  
 252. if(RadioButton3->Checked)
 253. {
 254. int dongu=0;
 255. while(kontrol==0)
 256. {
 257. if(dongu==0)
 258. {
 259. sayimiz=InputBox("G?R??","16'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 260. dongu=1;
 261. }
 262. else
 263. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","16'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 264. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 265. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 266. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 267. {
 268. if(((dizi[a]>='0')&&(dizi[a]<='9'))||((dizi[a]>='A')&&(dizi[a]<='F')))
 269. {
 270. kontrol=1;
 271. }
 272. else
 273. {
 274. kontrol=0;
 275. break;
 276. }
 277. }
 278. }
 279.  
 280. if(RadioButton5->Checked)
 281. {
 282.  int sonuc=onaltidanonluyacevir();
 283.  ikiliyecevir(sonuc);
 284. }
 285. if(RadioButton6->Checked)
 286. {
 287.  int sonuc=onaltidanonluyacevir();
 288.  sekizliyecevir(sonuc);
 289. }
 290. if(RadioButton8->Checked)
 291. {
 292.  int sonuc=onaltidanonluyacevir();
 293.  Application->MessageBox(("Onluk Tabandaki Kar??l?k: "+IntToStr(sonuc)).c_str(),L"SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 294. }
 295.  
 296. }
 297.  
 298.  
 299. if(RadioButton4->Checked)
 300. {
 301. String hayda;
 302. int dongu=0;
 303. while(kontrol==0)
 304. {
 305. if(dongu==0)
 306. {
 307. sayimiz=InputBox("G?R??","10'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 308. hayda=sayimiz;
 309. dongu=1;
 310. }
 311. else
 312. sayimiz=InputBox("YANLI? G?R??","10'lik Tabanda Say?y? Giriniz\nÖr:456327","");
 313. hayda=sayimiz;
 314. dizi=(char *)malloc(sayimiz.Length());
 315. strcpy(dizi,sayimiz.t_str());
 316. for(int a=0;a<sayimiz.Length();a++)
 317. {
 318. if((dizi[a]>='0')&&(dizi[a]<='9'))
 319. {
 320. kontrol=1;
 321. }
 322. else
 323. {
 324. kontrol=0;
 325. break;
 326. }
 327. }
 328. }
 329.  
 330. if(RadioButton5->Checked)
 331. {
 332.  ikiliyecevir(StrToInt(hayda));
 333. }
 334. if(RadioButton6->Checked)
 335. {
 336.  sekizliyecevir(StrToInt(hayda));
 337. }
 338. if(RadioButton7->Checked)
 339. {
 340.  onaltiyacevir(StrToInt(hayda));
 341. }
 342.  
 343. }
 344. }
 345. else
 346. {
 347.  
 348. Application->MessageBox(L"Dönü?ecek Yada Dönü?türülecek Taban? Seçiniz",L"UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 349. }
 350.  
 351.  
 352. }
 353. //---------------------------------------------------------------------------
 354. void __fastcall TForm1::RadioButton1Click(TObject *Sender)
 355. {
 356. RadioButton5->Visible=false;
 357. RadioButton6->Visible=true;
 358. RadioButton7->Visible=true;
 359. RadioButton8->Visible=true;
 360. RadioButton5->Checked=false;
 361. RadioButton6->Checked=false;
 362. RadioButton7->Checked=false;
 363. RadioButton8->Checked=false;
 364. }
 365. //---------------------------------------------------------------------------
 366.  
 367. void __fastcall TForm1::RadioButton2Click(TObject *Sender)
 368. {
 369. RadioButton5->Visible=true;
 370. RadioButton6->Visible=false;
 371. RadioButton7->Visible=true;
 372. RadioButton8->Visible=true;
 373. RadioButton5->Checked=false;
 374. RadioButton6->Checked=false;
 375. RadioButton7->Checked=false;
 376. RadioButton8->Checked=false;
 377. }
 378. //---------------------------------------------------------------------------
 379.  
 380. void __fastcall TForm1::RadioButton3Click(TObject *Sender)
 381. {
 382. RadioButton5->Visible=true;
 383. RadioButton6->Visible=true;
 384. RadioButton7->Visible=false;
 385. RadioButton8->Visible=true;
 386. RadioButton5->Checked=false;
 387. RadioButton6->Checked=false;
 388. RadioButton7->Checked=false;
 389. RadioButton8->Checked=false;
 390. }
 391. //---------------------------------------------------------------------------
 392.  
 393. void __fastcall TForm1::RadioButton4Click(TObject *Sender)
 394. {
 395. RadioButton5->Visible=true;
 396. RadioButton6->Visible=true;
 397. RadioButton7->Visible=true;
 398. RadioButton8->Visible=false;
 399. RadioButton5->Checked=false;
 400. RadioButton6->Checked=false;
 401. RadioButton7->Checked=false;
 402. RadioButton8->Checked=false;
 403. }
 404. //---------------------------------------------------------------------------
 405.  
 406.  

 

C++ Builder 2009 ile Sistem Ba??ms?z Exe Üretilmesi

Yorumlar (3)
 • ayd?n  - tebrikler süper program
  [color=fuchsia][/color][size=large][/size]çok güzel bir proje ama ancak bana sa?lama yapmaya yar?yor ö?rencilik zor meslek s?navda bunu veri hocam?z yan?m?za vermezki :s
 • Twinsss  - :(
  :confused: Allah r?zas? için bu program? ben yazacag?m tekrar proje yapmam gerekiyor 5 6 uygulamadan olu?an. Hata veriyor yanl?? m? yap?yorum bilmiyorum hep iki sat?rda hata veriyor . Form ile ilgili güzel aç?klama yapacak birisi var m?
 • gnc_b
  Bu program? php kodlar?yla yapmam gerekiyor.bana yard?mc? olabilecek ki?i var m? :?:
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 03:18 )  
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx