Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Z?playan Toplar (ăarp??ma Kural?na G÷re)

AăIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir. Bu program da Timer nesnesi kullan?larak RadioButton ve Shape nesnelerinin h?zl? bir hareketi sa?lanm??t?r. E?er RadioButton ile Shape nesneleri šarp??ma durumuna gelirlerse bulunduklar? istikamete g÷re z?t y÷nde hareket ederler. B÷ylece šarp??mada geršeklik durumuna da de?inilmi? olur. ăal??ma zaman?nda formun boyutlar? pencerede kayma ?eklinde olmayacak ?ekilde de?i?tirilirse šarp??ma kural? ba?l? ÷zellikler daha rahat g÷zlemlenebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 19. {
 20. static int sx=5;
 21. static int sy=5;
 22. static int ax=5;
 23. static int by=5;
 24. int x,y,a,b;
 25. x=RadioButton1->Left;
 26. y=RadioButton1->Top;
 27. a=Shape1->Left;
 28. b=Shape1->Top;
 29. if(y<=0)
 30. sy=-sy;
 31. if(b<=0)
 32. by=-by;
 33. if(y+RadioButton1->Height>=Form1->ClientRect.Bottom)
 34. sy=-sy;
 35. if(b+Shape1->Height>=Form1->ClientRect.Bottom)
 36. by=-by;
 37. if(x<=0)
 38. sx=-sx;
 39. if(a<=0)
 40. ax=-ax;
 41. if(x+RadioButton1->Width>=Form1->ClientRect.right)
 42. sx=-sx;
 43. if(a+Shape1->Width>=Form1->ClientRect.right)
 44. ax=-ax;
 45.  
 46. if(RadioButton1->Left+RadioButton1->Width>Shape1->Left && RadioButton1->Left+RadioButton1->Width<Shape1->Left+Shape1->Width && RadioButton1->Top+RadioButton1->Height>Shape1->Top && RadioButton1->Top+RadioButton1->Height<Shape1->Top+Shape1->Height)
 47. {ax=-ax;áá sx=-sx; }
 48.  
 49. if( RadioButton1->Top+RadioButton1->Height>Shape1->Top&&RadioButton1->Top+RadioButton1->Height<Shape1->Top+Shape1->Height && RadioButton1->Left+RadioButton1->Width>Shape1->Left && RadioButton1->Left+RadioButton1->Width<Shape1->Left+Shape1->Width)
 50. {by=-by;áá sy=-sy; }
 51.  
 52. x+=sx;
 53. y+=sy;
 54. a+=ax;
 55. b+=by;
 56. RadioButton1->Left=x;
 57. RadioButton1->Top=y;
 58. Shape1->Left=a;
 59. Shape1->Top=b;
 60. }
 61. //---------------------------------------------------------------------------
 62.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 04 Eyl├╝l 2012 03:17 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m