Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Z?playan Toplar (Çarp??ma Kural?na Göre)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir. Bu program da Timer nesnesi kullan?larak RadioButton ve Shape nesnelerinin h?zl? bir hareketi sa?lanm??t?r. E?er RadioButton ile Shape nesneleri çarp??ma durumuna gelirlerse bulunduklar? istikamete göre z?t yönde hareket ederler. Böylece çarp??mada gerçeklik durumuna da de?inilmi? olur. Çal??ma zaman?nda formun boyutlar? pencerede kayma ?eklinde olmayacak ?ekilde de?i?tirilirse çarp??ma kural? ba?l? özellikler daha rahat gözlemlenebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 19. {
 20. static int sx=5;
 21. static int sy=5;
 22. static int ax=5;
 23. static int by=5;
 24. int x,y,a,b;
 25. x=RadioButton1->Left;
 26. y=RadioButton1->Top;
 27. a=Shape1->Left;
 28. b=Shape1->Top;
 29. if(y<=0)
 30. sy=-sy;
 31. if(b<=0)
 32. by=-by;
 33. if(y+RadioButton1->Height>=Form1->ClientRect.Bottom)
 34. sy=-sy;
 35. if(b+Shape1->Height>=Form1->ClientRect.Bottom)
 36. by=-by;
 37. if(x<=0)
 38. sx=-sx;
 39. if(a<=0)
 40. ax=-ax;
 41. if(x+RadioButton1->Width>=Form1->ClientRect.right)
 42. sx=-sx;
 43. if(a+Shape1->Width>=Form1->ClientRect.right)
 44. ax=-ax;
 45.  
 46. if(RadioButton1->Left+RadioButton1->Width>Shape1->Left && RadioButton1->Left+RadioButton1->Width<Shape1->Left+Shape1->Width && RadioButton1->Top+RadioButton1->Height>Shape1->Top && RadioButton1->Top+RadioButton1->Height<Shape1->Top+Shape1->Height)
 47. {ax=-ax;   sx=-sx; }
 48.  
 49. if( RadioButton1->Top+RadioButton1->Height>Shape1->Top&&RadioButton1->Top+RadioButton1->Height<Shape1->Top+Shape1->Height && RadioButton1->Left+RadioButton1->Width>Shape1->Left && RadioButton1->Left+RadioButton1->Width<Shape1->Left+Shape1->Width)
 50. {by=-by;   sy=-sy; }
 51.  
 52. x+=sx;
 53. y+=sy;
 54. a+=ax;
 55. b+=by;
 56. RadioButton1->Left=x;
 57. RadioButton1->Top=y;
 58. Shape1->Left=a;
 59. Shape1->Top=b;
 60. }
 61. //---------------------------------------------------------------------------
 62.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 03:17 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.