Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Duruma G÷re Dosya Kaydetmek veya Kaydetmemek

AăIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir. Bu proje ile birlikte bir Memo kontrolŘne girilen bilgi kaydedilmi? ise programdan direk š?k?l?r. E?er kaydedilmemi? ise programdan š?karken bir mesaj penceresi ile size dosyay? kaydetmek isteyip istemedi?iniz soracakt?r. E?er dosyay? kaydetmi? ve daha sonra Řzerinde herhangi bir de?i?iklik yapm??san?z programdan š?kmadan ÷nce yine uyar? penceresi belirecektir. Program?n šal??ma mant??? Microsoft Word program?na benzerdir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7.  
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. int kontrol;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15. ááááááá : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 23. {
 24. Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\he.txt");
 25. Memo1->Lines->LoadFromFile("C:\\he.txt");
 26. Memo1->Modified=false;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 30. {
 31. if(Memo1->Modified==true)
 32. {
 33. int c=Application->MessageBox("ă?kmadan Ínce Kaydedilsin Mi?","ăIKI?",MB_YESNOCANCEL+MB_ICONQUESTION);
 34. switch(c)
 35. {
 36. case IDYES : Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\he.txt"); break;
 37. case IDCANCEL: Action=caNone; break;
 38. }
 39. }
 40. }
 41. //---------------------------------------------------------------------------
 42.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 04 Eyl├╝l 2012 03:13 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m