Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Duruma Göre Dosya Kaydetmek veya Kaydetmemek


Duruma Göre Dosya Kaydetmek veya Kaydetmemek

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir. Bu proje ile birlikte bir Memo kontrolüne girilen bilgi kaydedilmi? ise programdan direk ç?k?l?r. E?er kaydedilmemi? ise programdan ç?karken bir mesaj penceresi ile size dosyay? kaydetmek isteyip istemedi?iniz soracakt?r. E?er dosyay? kaydetmi? ve daha sonra üzerinde herhangi bir de?i?iklik yapm??san?z programdan ç?kmadan önce yine uyar? penceresi belirecektir. Program?n çal??ma mant??? Microsoft Word program?na benzerdir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7.  
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. int kontrol;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 23. {
 24. Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\he.txt");
 25. Memo1->Lines->LoadFromFile("C:\\he.txt");
 26. Memo1->Modified=false;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 30. {
 31. if(Memo1->Modified==true)
 32. {
 33. int c=Application->MessageBox("Ç?kmadan Önce Kaydedilsin Mi?","ÇIKI?",MB_YESNOCANCEL+MB_ICONQUESTION);
 34. switch(c)
 35. {
 36. case IDYES : Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\he.txt"); break;
 37. case IDCANCEL: Action=caNone; break;
 38. }
 39. }
 40. }
 41. //---------------------------------------------------------------------------
 42.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 03:13 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx