Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Not Ortalamas? Hesaplama
´╗┐

Not Ortalamas? Hesaplama

áAăIKLAMA

C++ Builder projesidir.

StringGrid kontrolŘ yard?m?ylaá not ortalamas?n? hesaplamay? sa?layan bir programd?r. Vize ve final notu girilen ÷?rencinin ortalamas?n? hesaplar. Stringgrid kontrolŘnde tab ile hareket edilebilmesi išin Options k?sm?ndan goTabs true yap?lmas? gerekir. á

Edit: vy_1566'n?n yazd??? kodda bir de?i?iklik yapmadan koda uygun olan proje tamamlanm?? ve sisteme konulmu?tur. (NEO)á

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

á

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15. ááááááá : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. int k,j,sayi;
 23. k=StrToInt(Edit1->Text);
 24. this->StringGrid1->RowCount=k;
 25. this->StringGrid1->ColCount=7;
 26. this->StringGrid1->Cells[0][0]="Sira No";
 27. this->StringGrid1->Cells[1][0]="Ogrenci No";
 28. this->StringGrid1->Cells[2][0]="Adi Soyadi";
 29. this->StringGrid1->Cells[3][0]="1.Vize";
 30. this->StringGrid1->Cells[4][0]="Final";
 31. this->StringGrid1->Cells[5][0]="Ortalama";
 32. this->StringGrid1->Cells[6][0]="Harf Notu";
 33. this->Button2->Enabled=true;
 34. this->Button3->Enabled=true;
 35. this->Button4->Enabled=true;
 36. for(j=1;j<StringGrid1->RowCount;j++)
 37. { sayi=j;
 38. this->StringGrid1->Cells[0][j]=IntToStr(sayi);
 39. }
 40. }
 41. //---------------------------------------------------------------------------
 42.  
 43. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 44. {
 45. int*Vize;
 46. Vize=new int [this->StringGrid1->RowCount];
 47. int i;
 48. for(i=1;i<StringGrid1->RowCount;i++)
 49. {
 50. Vize[i]=StrToInt(StringGrid1->Cells[3][i]);
 51. }
 52. float ortalama;
 53. float toplam=0;
 54. for(i=1;i<StringGrid1->RowCount;i++)
 55. {
 56. toplam+=Vize[i];
 57. }
 58. ortalama=toplam/(this->StringGrid1->RowCount-1);
 59. Button2->Caption=FloatToStr(ortalama);
 60.  
 61. ááááááá
 62. }
 63. //---------------------------------------------------------------------------
 64. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 65. {
 66. int*Final;
 67. Final=new int [this->StringGrid1->RowCount];
 68. int i;
 69. for(i=1;i<StringGrid1->RowCount;i++)
 70. {
 71. Final[i]=StrToInt(StringGrid1->Cells[4][i]);
 72. }
 73. float Finalortalamasi;
 74. float toplam=0;
 75. for(i=1;i<StringGrid1->RowCount;i++)
 76. {
 77. toplam+=Final[i];
 78. }
 79. Finalortalamasi=toplam/(this->StringGrid1->RowCount-1);
 80. Button3->Caption=FloatToStr(Finalortalamasi);
 81. }
 82. //---------------------------------------------------------------------------
 83. void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
 84. {
 85. float a,b;
 86. int i,j;
 87. float sonuc;
 88. for(i=1;i<StringGrid1->RowCount;i++)
 89. {
 90. a=StrToFloat(this->StringGrid1->Cells[3][i]);
 91. b=StrToFloat(this->StringGrid1->Cells[4][i]);
 92. sonuc=((a*40.0)/100.0)+((b*60.0)/100.0);
 93. this->StringGrid1->Cells[5][i]=FloatToStr(sonuc);
 94.  
 95. if(sonuc>100)
 96. {StringGrid1->Cells[6][i]="Gecersiz Not"; }
 97.  
 98. else if(sonuc<=100 && sonuc>91)
 99. {StringGrid1->Cells[6][i]="AA"; }
 100.  
 101. else if(sonuc<=91 && sonuc>83)
 102. {StringGrid1->Cells[6][i]="BA"; }
 103.  
 104. else if(sonuc<=83 && sonuc>75)
 105. {StringGrid1->Cells[6][i]="BB"; }
 106.  
 107. else if(sonuc<=75 && sonuc>67)
 108. {StringGrid1->Cells[6][i]="CB"; }
 109.  
 110. else if(sonuc<=67 && sonuc>59)
 111. {StringGrid1->Cells[6][i]="CC"; }
 112.  
 113. else if(sonuc<=59 && sonuc>49)
 114. {StringGrid1->Cells[6][i]="DC"; }
 115.  
 116. else if(sonuc<=49 && sonuc>39)
 117. {StringGrid1->Cells[6][i]="DD"; }
 118.  
 119. else if(sonuc<=39 && sonuc>29)
 120. {StringGrid1->Cells[6][i]="FD"; }
 121.  
 122. else if(sonuc<=29 && sonuc>=0)
 123. {StringGrid1->Cells[6][i]="FF"; }
 124. }
 125. }
 126. //---------------------------------------------------------------------------
 127. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 128. {
 129. int c;
 130. c=MessageDlg("Cikmak istiyor musunuz?",mtConfirmation,TMsgDlgButtons()<<mbYes<<mbNo,0);
 131. if(c==mrNo)//No secildiyse)
 132. Action=caNone;//Cikisi iptal et
 133. }
 134. //---------------------------------------------------------------------------
 135.  
 136.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 04 Eyl├╝l 2012 03:06 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m