Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Metindeki Farkl? Karakter Say?s?n? Bulma


Metindeki Farkl? Karakter Say?s?n? Bulma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir.

Programda butonu t?klan?ld??? zaman InputBox bile?eni yard?m?yla giri?ten bir metin ifadesi girilir. Girilen metin ifadesinde say?lar ve rakamlar özel karakterler bulunabilir. Program girilen metindeki farkl? karakter say?s?n? bulmaktad?r.

 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.     : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19. int FarkliKarakterSayisi(String metin)
 20. {
 21.     //Karakter dizisine dönü?türme
 22.     char *dizi;
 23.     dizi=(char *)malloc(metin.Length());
 24.     strcpy(dizi,metin.c_str());
 25.     //Mevcut karakterler için dizi olu?turma ve mevcutlar? i?aretleme
 26.     bool mevcut[256]={false};
 27.     for(int i=0;i<metin.Length();i++)
 28.     {
 29.         mevcut[dizi[i]]=true;
 30.     }
 31.     //Döngü ile kaç farkl? karakter oldu?unu bulma
 32.     int ks=0;//karakter say?s?
 33.     for(int i=0;i<256;i++)
 34.     {
 35.         if(mevcut[i]==true)
 36.             ks++;
 37.     }
 38.  
 39.     return ks;
 40.  
 41. }
 42. //---------------------------------------------------------------------------
 43. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 44. {
 45. String metin=InputBox("Farkl? Karakter Say?s?n? Bulma","Herhangi Bir Metin Giriniz","");
 46. if(metin!="")
 47. {
 48. int a=FarkliKarakterSayisi(metin);
 49. ShowMessage(a);
 50. }
 51. else
 52. ShowMessage("Bir Metin Giriniz");
 53. }
 54. //---------------------------------------------------------------------------
 55.  
 56.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 03:04 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do