Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Chart Nesnesi Yard?m?yla Grafik Çizdirmek


Chart Nesnesi Yard?m?yla Grafik Çizdirmek

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir.

Bu uygulama ile birlikte Builde 6 içindeki TChart nesnesinin kullan?m?na yönelik bir çal??ma yap?lm??t?r. Programda 10 adet say? girilerek bu say?lar?n Chart nesnesi yard?m?yla aralar?ndaki büyüklük de?erlerine göre grafik olarak çizilmesi sa?lanm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.     : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. Chart1->Series[0]->Clear();
 23. for(int i=0;i<10;i++)
 24. {
 25.     int sayi=StrToInt(InputBox("EKLEME","Say? Giriniz",""));
 26.     Chart1->Series[0]->Add(sayi,IntToStr(i+1)+". say?:"+IntToStr(sayi),0x1111FF);
 27. }
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30.  
 31.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 03:03 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do