Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder De?i?ik For Kullan?mlar?


De?i?ik For Kullan?mlar?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir.

Bu programda for döngüsünün de?i?ik ?ekilllerde kullan?mlar? gösterilmi?tir. Program içinde üç farkl? i?lem yapan program parçac?klar? bulunmaktad?r. Birinci program klavyeden bo?luk yani hiçbir?ey girilmeden enter tu?una bas?ld???nda, o ana kadar olan bütün girilen ifadeler bir bütün halinde birle?tirip string olarak gösterilir. ?kinci programda s?ra numaras? verilen fibonacci say?s?n?n kaç oldu?unu gösterir. Üçüncü programda ise giri?ten al?nan ifadeler birle?tirilerek  ve son olarakda hiçbir?ey girilmeden enter tu?una bas?ld???nda ko?ulda istenen "for dongusu" olu?turuldu?unda program sonlan?r. E?er uygun ifade edilemezse yada hatal? giri? olursa program sonsuz ifade isteyecektir.

 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. <strong>//---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. </strong>#include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.     : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. String a="";
 23. for(String x=" ";x!="";x=InputBox("","metin",""))
 24. {
 25.     a+=x;
 26. }
 27. ShowMessage(a);
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30.  
 31. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 32. {
 33. int f1=1;
 34. int f2=1;
 35. int n=StrToInt(InputBox("FIBONACCI","Say? girin",""));
 36. int g;//geçici de?i?ken
 37. for(int i=2 ; i<n ; i=i+1,g=f2,f2=f1+f2,f1=g);
 38. ShowMessage(f2);
 39. }
 40. //---------------------------------------------------------------------------
 41. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 42. {
 43. String yaz="";
 44. for(String x="";yaz!="for döngüsü";x=InputBox("","Metin girin",""))
 45. yaz+=x;
 46. ShowMessage(yaz);
 47. }
 48. //---------------------------------------------------------------------------
 49.  
 50.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 02:59 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.