Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Klasik Sözlük Yap?m?


Klasik Sözlük Yap?m?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 projesidir.

Klasik sözlük program?d?r. Klasik sözlükten kas?t türkçe ve ingilizce kelimeler ayr? ayr? text dosyalar?nda tutulurlar. Program içersinde yeni sözcükler(ingilizce ve türkçe) eklemek amac?yla ayr? bir yap? bulunmaktad?r. Arama fonksiyonu ise yaz?lan karaktere kadar e?le?en tüm kelimelerin ingilizcelerini ve türkçelerini arama yap?lan sat?r?n hemen alt?ndaki listboxlar içinde göstermeyi sa?lar. C++ Builder ile birlikte geli?tirilen klasik sözlük uygulamas?d?r.

 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.     : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19. void AramaYap(AnsiString kelime)
 20. {
 21. Form1->ListBox3->Items->Clear();
 22. Form1->ListBox4->Items->Clear();
 23. if(kelime=="")
 24. {
 25. Form1->ListBox3->Items->Clear();
 26. Form1->ListBox4->Items->Clear();
 27. }
 28. else
 29. {
 30. for(int i=0;i<Form1->ListBox1->Items->Count;i++)
 31. {
 32.     if( kelime == Form1->ListBox1->Items->Strings[i].SubString(1,kelime.Length()))
 33.     {
 34.         Form1->ListBox3->Items->Add(Form1->ListBox1->Items->Strings[i]);
 35.         Form1->ListBox4->Items->Add(Form1->ListBox2->Items->Strings[i]);
 36.     }
 37. }
 38. }
 39. }
 40. //---------------------------------------------------------------------------
 41. void __fastcall TForm1::Edit1Change(TObject *Sender)
 42. {
 43. AramaYap(Edit1->Text);
 44. }
 45. //---------------------------------------------------------------------------
 46. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 47. {
 48. ListBox1->Items->LoadFromFile("ingilizce.txt");
 49. ListBox2->Items->LoadFromFile("turkce.txt");
 50. }
 51. //---------------------------------------------------------------------------
 52. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 53. {
 54. ListBox1->Items->SaveToFile("ingilizce.txt");
 55. ListBox2->Items->SaveToFile("turkce.txt");
 56. }
 57. //---------------------------------------------------------------------------
 58. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 59. {
 60. ListBox1->Items->Add(LabeledEdit1->Text);
 61. ListBox2->Items->Add(LabeledEdit2->Text);
 62. LabeledEdit1->Text="";
 63. LabeledEdit2->Text="";
 64. }
 65. //---------------------------------------------------------------------------
 66.  

Yorumlar (2)
 • Admin
  Aç?lmayan Nedir?
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 02:54 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.