Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder C++ Builder MySQL Veritaban? ?le Sözlük Yap?m?


C++ Builder MySQL Veritaban? ?le Sözlük Yap?m?

AÇIKLAMA

Bu programda C++ Builder ve Mysql  kullan?larak ingilizce türkçe bir sözlük yap?lm??t?r. C++ Builder program? içerisinden Mysql'e ba?lanabilmeniz için  Mydac bile?enini indirip kurman?z gerekmektedir. Bile?eni C++ Builder'i açmadan kurun. Daha sonra C++ Builder'i çal??t?r?n. Program içerisinde MyConnection, MyTable ve DataSource ve DBGrid nesneleri kullan?lm??t?r. Program içerisinde iki adet farkl? yap? bulundurmaktad?r. Bu yap?lardan birincisi sözlü?e yeni ingilizce ve o kelimenin türkçe kar??l???n? girebilmeniz arac?l???yla kullan?lan birinci bölümdür. ?kincisi ise aran?lan ingilizce kelimenin türkçe kar??l???n? bulan k?s?md?r. Sözlük içerisinde bulunan tüm ingilizce kelimeleri ile bu kelimelere ait türkçe kar??l?klar? DBGrid nesnesi içinde gösterilmi?tir. E?er herhangi bir kelimeyi aramak isterseniz ingilizce kelimeyi yaz?p ara butonuna basman?z gerekmektedir. Girilen kelime listede varsa türkçe kar??l??? hemen alt?nda belirecektir. Programda ana amaç C++ Builder ile MySQL entegrasyonuna sa?lamak ve sözlük yap?s?nda kullanmakt? yoksa program çok daha efektif bir çal??ma mant???nda tasarlanabilir.

Program?n Ba?land??? Tablo:

"sozluk" veritaban? içindeki "sozluk_tablo" tablosudur.Öncelikle Mysql içindeki data klasörü içinde "sozluk" isimli bir veritaban? klasörü olu?turman?z gerekmektedir.Akabinde ekteki tabloyu kullanarak yada kodlardan yard?m alarak "sozluk_tablo" isimli tabloyu olu?turup "sozluk" isimli veritaban? klasörüne koyman?z gerekmektedir.

Bile?en içerisindeki nesnelerin özelliklerini ve yapman?z gereken ayarlar?n detaylar?n? Burdan izleyebilirsiniz.

 

Kullan?lan Tabloyu A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma link "DBAccess"
 10. #pragma link "MemDS"
 11. #pragma link "MyAccess"
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. int sayi1,sayi2;
 15. //---------------------------------------------------------------------------
 16. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 17.     : TForm(Owner)
 18. {
 19. }
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 23. {
 24. //MyTable1->FilterSQL="ingilizce like'"+Edit1->Text+"%'";
 25. Variant V1;
 26. V1=MyTable1->Lookup("ingilizce",Edit1->Text,"turkce");
 27. if(VarType(V1)!=varNull) Edit2->Text=V1;
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 31. {
 32. MyTable1->Append();
 33. MyTable1->FieldValues["ingilizce"]=LabeledEdit1->Text;
 34. MyTable1->FieldValues["turkce"]=LabeledEdit2->Text;
 35. MyTable1->Post();
 36. LabeledEdit1->Text="";
 37. LabeledEdit2->Text="";
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 42. {
 43. MyTable1->Refresh();
 44. int sayi1=MyTable1->RecordCount;
 45. if(sayi1!=sayi2)
 46. {
 47. MyTable1->Active=false;
 48. MyTable1->Active=true;
 49. MyTable1->RecNo=MyTable1->RecordCount;
 50. sayi2=sayi1;
 51. }
 52. }
 53. //---------------------------------------------------------------------------
 54.  
 55. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 56. {
 57. sayi2=MyTable1->RecordCount;
 58. }
 59. //---------------------------------------------------------------------------
 60.  
 61. void __fastcall TForm1::Edit1Change(TObject *Sender)
 62. {
 63. Edit2->Text="";
 64. }
 65. //---------------------------------------------------------------------------
 66.  
 67.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 02:53 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.