Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder ?kilik Tabandan Onluk Tabana
´╗┐

?kilik Tabandan Onluk Tabana

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.á

Sitenin išinde ikilik tabandan onluk tabana ševiren ba?ka bir proje daha bulunmaktad?r. Bu projede ise farkl? daha efektif bir algoritma kullan?larak ikilik tabandan onluk tabana d÷nŘ?tŘrme i?lemi geršekle?tirilmi?tir. Ayr?ca ikilik tabanda 1 den ve 0 dan ba?ka rakam girilmemesi gerekmektedir. Bu sebeplede Edit1 bile?eni išerisine girilecek olan ikilik tabandaki say?n?n kontrollŘ girilmesi de sa?lanm??t?r. Edit1 išerisine ikilik tabanda say? yaz?ld?ktan sonra Hesapla butonuna bas?l?r onluk tabandaki sonuš Edit2 bile?eni išerisinde belirecektir.á

Ayr?ca yanl?? yaz?m sebebiyle silme i?lemine geršekle?tirebilmek amac?yla backspace tu?uda aktif olarak b?rak?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Math.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14. ááááááá : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. String ikili=strrev(Edit1->Text.c_str());
 22. int toplam=0;
 23. char *x;
 24. x=(char *)malloc(ikili.Length());
 25. strcpy(x,ikili.c_str());
 26. for(int i=0;i<ikili.Length();i++)
 27. {
 28. á toplam+=StrToInt(x[i])*pow(2,i);
 29. }
 30. Edit2->Text=IntToStr(toplam);
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34. void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 35. {
 36. if(Key==48 || Key==49|| Key==VK_BACK)
 37. ;
 38. else
 39. Key=0;
 40. }
 41. //---------------------------------------------------------------------------

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 04 Eyl├╝l 2012 02:51 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m