Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ?kilik Tabandan Onluk Tabana


?kilik Tabandan Onluk Tabana

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. 

Sitenin içinde ikilik tabandan onluk tabana çeviren ba?ka bir proje daha bulunmaktad?r. Bu projede ise farkl? daha efektif bir algoritma kullan?larak ikilik tabandan onluk tabana dönü?türme i?lemi gerçekle?tirilmi?tir. Ayr?ca ikilik tabanda 1 den ve 0 dan ba?ka rakam girilmemesi gerekmektedir. Bu sebeplede Edit1 bile?eni içerisine girilecek olan ikilik tabandaki say?n?n kontrollü girilmesi de sa?lanm??t?r. Edit1 içerisine ikilik tabanda say? yaz?ld?ktan sonra Hesapla butonuna bas?l?r onluk tabandaki sonuç Edit2 bile?eni içerisinde belirecektir. 

Ayr?ca yanl?? yaz?m sebebiyle silme i?lemine gerçekle?tirebilmek amac?yla backspace tu?uda aktif olarak b?rak?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Math.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. String ikili=strrev(Edit1->Text.c_str());
 22. int toplam=0;
 23. char *x;
 24. x=(char *)malloc(ikili.Length());
 25. strcpy(x,ikili.c_str());
 26. for(int i=0;i<ikili.Length();i++)
 27. {
 28.   toplam+=StrToInt(x[i])*pow(2,i);
 29. }
 30. Edit2->Text=IntToStr(toplam);
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34. void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 35. {
 36. if(Key==48 || Key==49|| Key==VK_BACK)
 37. ;
 38. else
 39. Key=0;
 40. }
 41. //---------------------------------------------------------------------------

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 02:51 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.