Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Be?lik Tabandan Yedilik Tabana
´╗┐

Be?lik Tabandan Yedilik Tabana

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.á

Bu program be?lik tabanda girilen say?y? yedilik tabana ševirmektedir. Bu projede kullan?lan algoritmada ?÷yledir; ÷ncelikle be?lik tabandaki say? yaz?lan fonksiyon yard?m?yla onluk tabana ševirilir daha sonras?nda yine bir fonksiyon yard?m?yla onluk tabandan yedilik tabana ševrilerek taban ševirme i?lemi tamamlan?r. Ayr?ca be?lik tabanda (0,1,2,3,4) den ba?ka rakam girilmemesi gerekmektedir. Bu sebeplede Edit1 bile?eni išerisine girilecek olan be?lik tabandaki say?n?n kontrollŘ girilmesi de sa?lanm??t?r. Edit1 išerisine be?lik tabanda say? yaz?ld?ktan sonra Hesapla butonuna bas?l?r yedilik tabandaki sonuš Edit2 bile?eni išerisinde belirecektir.á

Ayr?ca yanl?? yaz?m sebebiyle silme i?lemine geršekle?tirebilmek amac?yla backspace tu?uda aktif olarak b?rak?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Math.h"
 8. String yediliyecevir(int);
 9. int onluyacevir(String);
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14.  
 15. //---------------------------------------------------------------------------
 16. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 17. ááááááá : TForm(Owner)
 18. {
 19.  
 20.  
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24.  
 25. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 26. {
 27. int a=onluyacevir(Edit1->Text);
 28. String b=yediliyecevir(a);
 29. Edit2->Text=b;
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32. int onluyacevir(String disardan)
 33. {
 34. String ikili=strrev(disardan.c_str());
 35. int toplam=0;
 36. char *x;
 37. x=(char *)malloc(ikili.Length());
 38. strcpy(x,ikili.c_str());
 39. for(int i=0;i<ikili.Length();i++)
 40. {
 41. á toplam+=StrToInt(x[i])*pow(5,i);
 42. }
 43. return toplam;
 44. }
 45. //---------------------------------------------------------------------------
 46. String yediliyecevir(int p)
 47. {
 48. int x=p;
 49. String sonuc="";
 50. int kalan;
 51. while(x>6)
 52. {
 53. ákalan=x%7;
 54. ásonuc+=kalan;
 55. áx=x/7;
 56. }
 57. sonuc+=x;
 58. return strrev(sonuc.c_str());
 59. }
 60. void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 61. {
 62. if(Key==48||Key==49||Key==50||Key==51||Key==52||Key==VK_BACK)
 63. ;
 64. else
 65. Key=0;
 66. }
 67. //---------------------------------------------------------------------------
 68.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 04 Eyl├╝l 2012 02:48 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m