Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Onluk Tabandan ?kilik Tabana


Onluk Tabandan ?kilik Tabana

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. 

Bu program onluk tabanda girilen say?y? ikilik tabana çevirmektedir. Ayr?ca onluk tabanda rakamdan ba?ka bir?ey girilmemesi gerekmektedir. Bu sebeplede Edit1 bile?eni içerisine girilecek olan onluk tabandaki say?n?n kontrollü girilmesi de sa?lanm??t?r. Edit1 içerisine onluk tabanda say? yaz?ld?ktan sonra Hesapla butonuna bas?l?r ikilik tabandaki sonuç Edit2 bile?eni içerisinde belirecektir. 

Ayr?ca yanl?? yaz?m sebebiyle silme i?lemine gerçekle?tirebilmek amac?yla backspace tu?uda aktif olarak b?rak?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. int x=StrToInt(Edit1->Text);
 21. String sonuc="";
 22. int kalan;
 23. while(x>1)
 24. {
 25.  kalan=x%2;
 26.  sonuc+=kalan;
 27.  x=x/2;
 28. }
 29. sonuc+=x;
 30. Edit2->Text=strrev(sonuc.c_str());
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34. void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 35. {
 36. if(Key==48||Key==49||Key==50||Key==51||Key==52||Key==53||Key==54||Key==55||Key==56||Key==57||Key==VK_BACK)
 37. ;
 38. else
 39. Key=0;
 40. }
 41. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 02:47 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx