Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Onluk Tabandan ?kilik Tabana
´╗┐

Onluk Tabandan ?kilik Tabana

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.á

Bu program onluk tabanda girilen say?y? ikilik tabana ševirmektedir. Ayr?ca onluk tabanda rakamdan ba?ka bir?ey girilmemesi gerekmektedir. Bu sebeplede Edit1 bile?eni išerisine girilecek olan onluk tabandaki say?n?n kontrollŘ girilmesi de sa?lanm??t?r. Edit1 išerisine onluk tabanda say? yaz?ld?ktan sonra Hesapla butonuna bas?l?r ikilik tabandaki sonuš Edit2 bile?eni išerisinde belirecektir.á

Ayr?ca yanl?? yaz?m sebebiyle silme i?lemine geršekle?tirebilmek amac?yla backspace tu?uda aktif olarak b?rak?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. int x=StrToInt(Edit1->Text);
 21. String sonuc="";
 22. int kalan;
 23. while(x>1)
 24. {
 25. ákalan=x%2;
 26. ásonuc+=kalan;
 27. áx=x/2;
 28. }
 29. sonuc+=x;
 30. Edit2->Text=strrev(sonuc.c_str());
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34. void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 35. {
 36. if(Key==48||Key==49||Key==50||Key==51||Key==52||Key==53||Key==54||Key==55||Key==56||Key==57||Key==VK_BACK)
 37. ;
 38. else
 39. Key=0;
 40. }
 41. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 04 Eyl├╝l 2012 02:47 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m