Merhaba de?erli arkada?lar, Sizlere C++ builder ile ilgili soru sorabilirmiyim? Soru: Kullan?caya ait, ad, soyad, telefon, adres, meslek ?renim durumu, medeni durumu blmlerinin oldu?u bir form tasarlanarak bu formdaki blmlere veri giri?i yap?labilecek, ayr?ca girilen bu veriler bir databasede saklanmal? ve eski kay?tlar? grmek istendi?inden bu bilgilere ula??lacak bir program yaz?n?z. Sayg?lar?mla; Kenan