Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Ana ve Yavru Formlar


Ana ve Yavru Formlar

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Hepimiz Word, Excel Photshop gibi programlardan birini kullanm???zd?r.Bu tür programlarda yeni bir proje açt???n?zda açt???n?z proje ana form (fsMDIFrom) içine gömülü bir ?ekilde ba?ka bir form (fsMDIChild) olarak aç?l?r. ??te bu tür uygulamalar ana ve yavru formlar olarak bilinmektedir. Bizde kendi geli?tirdi?imiz uygulamada bu ?ekildeki bir ana form içinde yavru bir form aç?lmas?n? sa?lad?k. ?lgili kitapta bu uygulama ile bir tak?m kodlar verilmi? olmas?na ra?men form aç?lmakta ancak kapanmamakta simge durumuna dönü?mektedir. Bizim uygulamam?zda ise tamamen bir ana yavru form uygulamas? sa?lanm??t?r. Ana form aç?ld?ktan sonra Dosya butonuna t?klad???n?zda yavru form ana form içine gömülü olarak aç?lacakt?r. Sa? tarafta bulunan içteki kapatma tu?una t?klanarak yavru form kapat?labilir. Kendi geli?tirdi?im birçok uygulamada kulland???m bir özelliktir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Unit2.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::DOSYA1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21.    Form2->WindowState=wsMaximized;
 22.    Form2->Show();
 23.    Form2->FormStyle=fsMDIChild;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  

Unit2.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit2.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm2 *Form2;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm2::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 19. {
 20. Form2->FormStyle=fsNormal;
 21. Action=caHide;
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 02:45 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.