Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Asal Say? Algoritmalar?n?n Kar??la?t?r?lmas?


Asal Say? Algoritmalar?n?n Kar??la?t?r?lmas?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu programda asal say? algoritmalar? zaman bak?m?ndan kar??la?t?r?lm??t?r. 1.Algoritma bilinen Asal say? tan?m?d?r yani asall??? test edilmek istenen say? 2 den ba?lanarak kendisine kadar olan hiçbir tam say?ya kalans?z olarak bölünmüyorsa bu say? asal say?d?r. 2. Algoritmada biraz daha iyile?tirme bulunmaktad?r, bu sefer 2 den ba?lanarak say?n?n yar?s?na kadar test i?lemi yap?l?r. E?er say?n?n yar?s?na kadar kalans?z olarak bölünmemi?se sonras?nda da bölünmez. 3. Algoritma ise en iyisidir ve karekök algoritmas? olarak bilinir. Bu sefer test i?lemi 2 den ba?lanarak say?n?n kareköküne kadar gerçekle?tirilir. Programda 3 algoritman?nda girilen say? de?erine olan asal say?lar? ne kadar zamanda buldu?u saat,dakika,saniye cinsinden verilmi?tir. Algoritmalar?n aras?ndaki fark? anlayabilmek için büyük bir s?n?r de?eri (100000,200000 gibi) giriniz.


Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Math.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. TDateTime ilk,son;
 22. ilk=Now();
 23. ListBox1->Clear();
 24. int a=StrToInt(Edit1->Text);
 25. ListBox1->Items->Add("2");
 26. for(int i=3;i<=a;i++)
 27. {
 28.   int kontrol=0;
 29.   for(int j=2;j<i;j++)
 30.   {
 31.    if(i%j==0)
 32.     {
 33.      kontrol=1;
 34.      break;
 35.     } //if
 36.   }  //icteki for
 37.   if(kontrol==0)
 38.   ListBox1->Items->Add(i);
 39. } //en d?staki for
 40. son=Now();
 41. Label1->Caption=son-ilk;
 42. }
 43. //---------------------------------------------------------------------------
 44.  
 45. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 46. {
 47. TDateTime ilk,son;
 48. ilk=Now();
 49. ListBox1->Clear();
 50. int a=StrToInt(Edit1->Text);
 51. ListBox1->Items->Add("2");
 52. for(int i=3;i<=a;i++)
 53. {
 54.   int kontrol=0;
 55.   for(int j=2;j<i/2;j++)
 56.   {
 57.    if(i%j==0)
 58.     {
 59.      kontrol=1;
 60.      break;
 61.     } //if
 62.   }  //icteki for
 63.   if(kontrol==0)
 64.   ListBox1->Items->Add(i);
 65. } //en d?staki for
 66. son=Now();
 67. Label2->Caption=son-ilk;
 68. }
 69. //---------------------------------------------------------------------------
 70. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 71. {
 72. TDateTime ilk,son;
 73. ilk=Now();
 74. ListBox1->Clear();
 75. int a=StrToInt(Edit1->Text);
 76. ListBox1->Items->Add("2");
 77. for(int i=3;i<=a;i++)
 78. {
 79.   int kontrol=0;
 80.   for(int j=2;j<(sqrt(i)+1);j++)
 81.   {
 82.    if(i%j==0)
 83.     {
 84.      kontrol=1;
 85.      break;
 86.     } //if
 87.   }  //icteki for
 88.   if(kontrol==0)
 89.   ListBox1->Items->Add(i);
 90. } //en d?staki for
 91. son=Now();
 92. Label3->Caption=son-ilk;
 93. }
 94. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:58 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.