Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Memo nesnesinde Kal?n E?ik Alt? ăizili Yazma ăal??ma Zaman?nda RadioGroup RadioButton Bile?en Ekleme

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.á

Proje išerisinde iki farkl? konuya de?inilmi?tir. Memo1 išindeki yaz?lar?n kal?n(bold), e?ik(italic), alt? šizili (underline) olup olmamamas? 3 adet checkbox kontrolŘ ile sa?lanm??t?r. ă?k??ta dosyaya kaydet i?aretli ise dosya C dizini alt?nda deneme.doc olarak kaydedilmi?tir. Uzant?n?n doc olmas? veriyi formatl? (bold,italic vs) kaydedece?i anlam?na gelmez, dolay?s?yla sadece dŘz metin olarak kaydedilir. Radiogroup k?sm?nda ise ekle ve sil butonlar? yard?m?yla RadioButton'lar gruba eklenir ve silinir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::CheckBox1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. if(CheckBox1->Checked)
 21. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style<<fsBold;
 22. else
 23. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style>>fsBold;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::CheckBox2Click(TObject *Sender)
 28. {
 29. áif(CheckBox2->Checked)
 30. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style<<fsItalic;
 31. else
 32. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style>>fsItalic;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35. void __fastcall TForm1::CheckBox3Click(TObject *Sender)
 36. {
 37. if(CheckBox3->Checked)
 38. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style<<fsUnderline;
 39. else
 40. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style>>fsUnderline;
 41. }
 42. //---------------------------------------------------------------------------
 43. void __fastcall TForm1::CheckBox4Click(TObject *Sender)
 44. {
 45. if(CheckBox4->Checked)
 46. Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\deneme.doc");
 47. }
 48. //---------------------------------------------------------------------------
 49. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 50. {
 51. RadioGroup1->Items->Add(InputBox("Yeni DŘ?me Olu?turma","DŘ?menin Ba?l???n? Giriniz","Sešenek"));
 52. }
 53. //---------------------------------------------------------------------------
 54. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 55. {
 56. if(RadioGroup1->ItemIndex<0)
 57. Application->MessageBox("Silinecek Butonu Sešiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 58. else
 59. {
 60. int c=Application->MessageBox("Silmek ?stedi?inizden Eminmisiniz?","S?LME",MB_YESNOCANCEL+MB_ICONQUESTION);
 61. if(c==mrYes)
 62. RadioGroup1->Items->Delete(RadioGroup1->ItemIndex);
 63. }
 64. }
 65. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazartesi, 03 Eyl├╝l 2012 15:49 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m