Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Memo nesnesinde Kal?n E?ik Alt? Çizili Yazma Çal??ma Zaman?nda RadioGroup RadioButton Bile?en Ekleme


Memo nesnesinde Kal?n E?ik Alt? Çizili Yazma Çal??ma Zaman?nda RadioGroup RadioButton Bile?en Ekleme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. 

Proje içerisinde iki farkl? konuya de?inilmi?tir. Memo1 içindeki yaz?lar?n kal?n(bold), e?ik(italic), alt? çizili (underline) olup olmamamas? 3 adet checkbox kontrolü ile sa?lanm??t?r. Ç?k??ta dosyaya kaydet i?aretli ise dosya C dizini alt?nda deneme.doc olarak kaydedilmi?tir. Uzant?n?n doc olmas? veriyi formatl? (bold,italic vs) kaydedece?i anlam?na gelmez, dolay?s?yla sadece düz metin olarak kaydedilir. Radiogroup k?sm?nda ise ekle ve sil butonlar? yard?m?yla RadioButton'lar gruba eklenir ve silinir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::CheckBox1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. if(CheckBox1->Checked)
 21. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style<<fsBold;
 22. else
 23. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style>>fsBold;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::CheckBox2Click(TObject *Sender)
 28. {
 29.  if(CheckBox2->Checked)
 30. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style<<fsItalic;
 31. else
 32. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style>>fsItalic;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35. void __fastcall TForm1::CheckBox3Click(TObject *Sender)
 36. {
 37. if(CheckBox3->Checked)
 38. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style<<fsUnderline;
 39. else
 40. Memo1->Font->Style=Memo1->Font->Style>>fsUnderline;
 41. }
 42. //---------------------------------------------------------------------------
 43. void __fastcall TForm1::CheckBox4Click(TObject *Sender)
 44. {
 45. if(CheckBox4->Checked)
 46. Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\deneme.doc");
 47. }
 48. //---------------------------------------------------------------------------
 49. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 50. {
 51. RadioGroup1->Items->Add(InputBox("Yeni Dü?me Olu?turma","Dü?menin Ba?l???n? Giriniz","Seçenek"));
 52. }
 53. //---------------------------------------------------------------------------
 54. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 55. {
 56. if(RadioGroup1->ItemIndex<0)
 57. Application->MessageBox("Silinecek Butonu Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 58. else
 59. {
 60. int c=Application->MessageBox("Silmek ?stedi?inizden Eminmisiniz?","S?LME",MB_YESNOCANCEL+MB_ICONQUESTION);
 61. if(c==mrYes)
 62. RadioGroup1->Items->Delete(RadioGroup1->ItemIndex);
 63. }
 64. }
 65. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:49 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.