Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder DBGrid Nesnesi ?le Veri Görüntüleme


DBGrid Nesnesi ?le Veri Görüntüleme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projemizde DBGrid nesnesi üzerinde veritaban? içerisindeki bir tabloya ait verilerin gösterilmesi amaçlanm??t?r. Veritaban? olarak C++ Builder 6 ile beraber gelen BDE kullan?lm??t?r. Projemizde DBGrid,Table ve DataSource nesneleri kullan?lm??t?r. DataSource'in Dataset özelli?ine Table1, Grid'in DataSource özelli?ine ise DataSource1 atanm??t?r. Table nesnesinin Database özelli?ine BCDEMOS ,TableName özelli?ine ise animals.dbf atanm??t?r. Bu ayarlardan sonra Table nesnesinin Active özelli?i true yap?l?rsa animals.dbf içerisindeki veriler DBGrid nesnesi içerisinde gözükecektir. Fakat biraz daha güzel gözükmesi amac?yla DBGrid nesnesini düzenleyebiliriz. Yap?lan i?lemler ?öyledir. DBGrid nesnesi üzerinde çift t?klan?r gelen pencereden Add New seçilerek bir adet sütün olu?turulur. Olu?turulduktan sonra olu?an sütunun FieldName özelli?inden tablonun hangi sütununun burada gösterilece?inin belirlenmesi gerekir. Yaz?tipi özellikleri font k?sm?ndan ayarlanabilir. Ba?l?k ile ilgili bilgiler ba?l???n yaz?tipi rengi bo?luk ayarlamalar? Title özelli?inden yap?lmaktad?r.


Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:45 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.