Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Dosya Aš Dosyay? Kaydet Dosyay? Farkl? Kaydet

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projemizde metin veya log dosyalar? Řzerinde yap?lan i?lemlere yer verilmi?tir. Program? ilk ašt???n?zda dosya aš butonuna t?klayaraká OpenDialog yard?m?yla sešece?iniz dosyan?n išeri?i Memo kontrolŘne al?n?r. Daha sonras?nda dosya Řzerinde bir de?i?iklik yaparsan?z dosyay? kaydet butonuna t?klayarak SaveDialog yard?m?yla Řzerine yazarak kaydedersiniz. E?er dosyay? farkl? bir ?ekilde kaydetmek isterseniz farkl? kaydet butonuna t?klayarak dosyay? farkl? bir ?ekilde kaydedebilirsiniz. Memo Řzerinde de?i?iklik yap?l?p yap?lmad???n? Memonun modified ÷zelli?i ile ÷?renilir. Fakat programda Memo'nunáchangeá÷zelli?inden yararlan?lm??t?r ve bu sayede dosya kaydedildikten sonra butonlar?n deaktif olmas? de?i?iklik oldu?u takdirde tekrar aktif olmalar? sa?lanm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. bool dosya_durumu;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14. ááááááá : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 20. {
 21. Button2->Enabled=false;
 22. OpenDialog1->Filter="Log Dosyas? |*.log|Metin Belgesi |*.txt|Metin veya Log Dosyas? |*.txt;*.log";
 23. SaveDialog1->Filter="Log Dosyas? |*.log|Metin Belgesi |*.txt";
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27.  
 28. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 29. {
 30. if(OpenDialog1->Execute())
 31. {
 32. Button3->Enabled=true;
 33. Memo1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
 34. dosya_durumu=true;
 35. }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::Memo1Change(TObject *Sender)
 40. {
 41. Button2->Enabled=true;
 42. }
 43. //---------------------------------------------------------------------------
 44.  
 45. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 46. {
 47. Button2->Enabled=false;
 48. if(dosya_durumu==true)
 49. Memo1->Lines->SaveToFile(OpenDialog1->FileName);
 50. else
 51. Button3->OnClick(Button3);
 52. }
 53. //---------------------------------------------------------------------------
 54.  
 55. void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
 56. {
 57. dosya_durumu=false;
 58. Memo1->Lines->Clear();
 59. }
 60. //---------------------------------------------------------------------------
 61.  
 62. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 63. {
 64. áif(dosya_durumu==true)
 65. áSaveDialog1->FileName=OpenDialog1->FileName;
 66. áelse if(Memo1->Text=="")
 67. áSaveDialog1->FileName="Belge1";
 68. áelse
 69. áSaveDialog1->FileName=Memo1->Lines->Strings[0];
 70. if(SaveDialog1->Execute())
 71. {
 72. áif(SaveDialog1->FilterIndex==1)
 73. áMemo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName+".log");
 74. áif(SaveDialog1->FilterIndex==2)
 75. áMemo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName+".txt");
 76. }
 77. }
 78. //---------------------------------------------------------------------------
 79.  
 80.  
 81. void __fastcall TForm1::SaveDialog1TypeChange(TObject *Sender)
 82. {
 83. áif(SaveDialog1->FilterIndex==1)
 84. áSaveDialog1->FileName=ChangeFileExt(SaveDialog1->FileName,'.'+"log");
 85. áif(SaveDialog1->FilterIndex==2)
 86. áSaveDialog1->FileName=ChangeFileExt(SaveDialog1->FileName,'.'+"txt");
 87. }
 88. //---------------------------------------------------------------------------
 89.  
 90.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazartesi, 03 Eyl├╝l 2012 15:39 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m