Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Form Yazd?rma

AăIKLAMA

C++ Builderá6 ile uyumludur. Bu projede bir formun yaz?c?dan yazd?r?lmas? g÷sterilmi?tir. Form išerisinde bulunan Image nesnesi Řzerinde bulunan resim program šal??t?r?ld???nda 'p' veya 'P' tu?una bas?l?rsa Form yaz?c?ndan š?kar?lacakt?r. ProgramdanáESCátu?una bas?larak š?k?labilir. Sayfan?n yaz?c?dan nas?l š?kaca?? Form nesnesinin PrintScale ÷zelle?inden ayarlanabilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::FormKeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 20. {
 21. if((Key=='p')||(Key=='P'))
 22. Form1->Print();
 23. if(Key==VK_ESCAPE)
 24. Application->Terminate();
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazartesi, 03 Eyl├╝l 2012 15:36 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m