Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Form Yazd?rma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu projede bir formun yaz?c?dan yazd?r?lmas? gösterilmi?tir. Form içerisinde bulunan Image nesnesi üzerinde bulunan resim program çal??t?r?ld???nda 'p' veya 'P' tu?una bas?l?rsa Form yaz?c?ndan ç?kar?lacakt?r. Programdan ESC tu?una bas?larak ç?k?labilir. Sayfan?n yaz?c?dan nas?l ç?kaca?? Form nesnesinin PrintScale özelle?inden ayarlanabilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::FormKeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 20. {
 21. if((Key=='p')||(Key=='P'))
 22. Form1->Print();
 23. if(Key==VK_ESCAPE)
 24. Application->Terminate();
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:36 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.