Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Memo Nesnesi Özellikleri Çizim Yapma Yanip Sönen Edit Nesnesi


Memo Nesnesi Özellikleri Çizim Yapma Yanip Sönen Edit Nesnesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Memo nesnesine ait ExChange ile MoveTo fonksiyonlar? aç?klanm??t?r. ExChange fonksiyonu int tipinde 2 parametre almaktad?r. Bu indislerde bulunan elemanlar?n yerlerini de?i?tiren bir fonksiyondur. MoveTo fonksiyonu da int tipinde iki parametre al?r. 1. parametre belirtilen indisdeki eleman 2. parametre verilen indise hareket ettirilir.Ayr?ca programda do?ru dikdörtgen ve daire çizdiren bölümler mevcuttur bu fonksiyonlar?n nas?l çal??t??? sitedeki di?er çal??mam?zda belirtilmi?tir. Ayr?ca Edit nesnesi üzerine mouse'un herhangi bir tu?una bas?ld???nda Edit kutusunun renkleri yer de?i?tirir. Yani yaz? rengi Edit nesnesinin rengi olurken, Edit nesnesinin rengi yaz? rengi olur. Bu özelli?e farkl? ve zaman(Timer) koyarak yanip sönen Edit nesnesi olu?turulabilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. int mx,my;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18. void __fastcall TForm1::Edit1MouseDown(TObject *Sender,
 19.       TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
 20. {
 21. TColor c;
 22. c=Edit1->Color;
 23. Edit1->Color=Edit1->Font->Color;
 24. Edit1->Font->Color=c;
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28. void __fastcall TForm1::Edit1MouseUp(TObject *Sender, TMouseButton Button,
 29.       TShiftState Shift, int X, int Y)
 30. {
 31. TColor c;
 32. c=Edit1->Color;
 33. Edit1->Color=Edit1->Font->Color;
 34. Edit1->Font->Color=c;
 35. }
 36. //---------------------------------------------------------------------------
 37. void __fastcall TForm1::FormMouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button,
 38.       TShiftState Shift, int X, int Y)
 39. {
 40. mx=X;
 41. my=Y;
 42. Form1->Canvas->MoveTo(X,Y);
 43. Form1->Tag=1;
 44. }
 45. //---------------------------------------------------------------------------
 46. void __fastcall TForm1::FormMouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift,
 47.       int X, int Y)
 48. {
 49. if(Form1->Tag==1)
 50. {
 51. if(RadioButton1->Checked)
 52. Form1->Canvas->LineTo(X,Y);
 53. if(RadioButton2->Checked)
 54. Form1->Canvas->Rectangle(mx,my,X,Y);
 55. if(RadioButton3->Checked)
 56. Form1->Canvas->Ellipse(mx,my,X,Y);
 57. }
 58. }
 59. //---------------------------------------------------------------------------
 60. void __fastcall TForm1::FormMouseUp(TObject *Sender, TMouseButton Button,
 61.       TShiftState Shift, int X, int Y)
 62. {
 63. Form1->Tag=0;
 64. }
 65. //---------------------------------------------------------------------------
 66. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 67. {
 68. Memo1->Lines->Add("Selam");
 69.  
 70. ShowMessage(Memo1->Lines->Strings[7]);
 71. Memo1->Lines->Insert(2,"Merhaba");
 72.  
 73. }
 74. //---------------------------------------------------------------------------
 75. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 76. {
 77. Memo1->Lines->Exchange(1,2) ;
 78.  
 79. }
 80. //---------------------------------------------------------------------------
 81. void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
 82. {
 83. Memo1->Lines->Move(0,3);
 84. }
 85. //---------------------------------------------------------------------------
 86.  
 87.  
 88.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:35 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.