Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Ç?kmadan Önce Kaydedilmisin mi? Kontrollü Ç?k??


Ç?kmadan Önce Kaydedilmisin mi? Kontrollü Ç?k??

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu projemizde bir çe?it kontrollü ç?k???n yap?lmas? sa?lanm??t?r. Memo nesnesi içerisinde kaydedilmeyen bir veri varsa program? kapat?rken , program size "Ç?kmadan Önce Kaydedilsin Mi?" sorusu ve Evet, Hay?r, ?ptal gibi üç seçenek sunar.Evet'e t?klasan?r t?pk? program içerisinde bulunan Kaydet butonu gibi Memo içerisinde veriler C dizini içinde deneme.txt olarak kaydededilir program kapan?r. Hay?r'a t?klarsan?z veriler kaydedilmez program kapan?r. ?ptal'e t?klarsan?z program kapatma i?lemini devre d??? b?rak?r tekrar programa dönersiniz. Bu kontrol i?lemlerinde kaydedilmemi? veri olup olmad??? Memo nesnesinin Modified özelli?i kontrol edilerek yap?lm??t?r. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 19. {
 20. if(Memo1->Modified)
 21. {
 22.  int c=Application->MessageBox("Ç?kmadan Önce Kaydedilsin Mi?","UYARI",MB_YESNOCANCEL+MB_ICONQUESTION);
 23.  switch(c)
 24.  {
 25.  case IDYES : Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\deneme.txt"); break;
 26.  case IDNO  : break;
 27.  case IDCANCEL: Action=caNone; break;
 28.  }
 29. }
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 34. {
 35.   Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\deneme.txt");
 36.   Memo1->Modified=false;
 37. }
 38. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:33 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.