Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Ç?kmadan Önce Kaydedilmisin mi? Kontrollü Ç?k??


Ç?kmadan Önce Kaydedilmisin mi? Kontrollü Ç?k??

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu projemizde bir çe?it kontrollü ç?k???n yap?lmas? sa?lanm??t?r. Memo nesnesi içerisinde kaydedilmeyen bir veri varsa program? kapat?rken , program size "Ç?kmadan Önce Kaydedilsin Mi?" sorusu ve Evet, Hay?r, ?ptal gibi üç seçenek sunar.Evet'e t?klasan?r t?pk? program içerisinde bulunan Kaydet butonu gibi Memo içerisinde veriler C dizini içinde deneme.txt olarak kaydededilir program kapan?r. Hay?r'a t?klarsan?z veriler kaydedilmez program kapan?r. ?ptal'e t?klarsan?z program kapatma i?lemini devre d??? b?rak?r tekrar programa dönersiniz. Bu kontrol i?lemlerinde kaydedilmemi? veri olup olmad??? Memo nesnesinin Modified özelli?i kontrol edilerek yap?lm??t?r. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 19. {
 20. if(Memo1->Modified)
 21. {
 22.  int c=Application->MessageBox("Ç?kmadan Önce Kaydedilsin Mi?","UYARI",MB_YESNOCANCEL+MB_ICONQUESTION);
 23.  switch(c)
 24.  {
 25.  case IDYES : Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\deneme.txt"); break;
 26.  case IDNO  : break;
 27.  case IDCANCEL: Action=caNone; break;
 28.  }
 29. }
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 34. {
 35.   Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\deneme.txt");
 36.   Memo1->Modified=false;
 37. }
 38. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:33 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do