Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ProcessMessages ile Kullan?c? Bilgilendirme


ProcessMessages ile Kullan?c? Bilgilendirme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Ço?umuz bazen çok zaman gerektiren i?lemlerde acaba program kitlendi mi dü?üncesine kap?l?r?z ve bu kullan?c?y? tedirgin eder, hele birde windows üzerinde ba?ka uygulamalara t?klad???m?zda form görüntüsü dahil olmak üzere programa ait ikonunda gitti?ini görmek tereddütlerimizi oldukça artt?r?r.Bu gibi uzun zaman alan i?lemlerde kullan?c?y? bilgilendirmek oldukça önemlidir bu sayede kullan?c? program?n ne yapt???n? görerek rahatlar sab?rla i?lemin bitmesini bekler. ??te bunu sa?layacak yap? Application->ProcessMessages() isimli fonksiyondur.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Math.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. ListBox1->Items->Clear();
 22. ListBox1->Items->Add("2");
 23. for(int i=3;i<StrToInt(Edit1->Text);i++)
 24.  {
 25.  int kontrol=0;
 26.   for(int j=2;j<sqrt(i)+1;j++)
 27.   {
 28.    if(i%j==0)
 29.    kontrol=1;
 30.   }
 31.   if(kontrol==0)
 32.   ListBox1->Items->Add(i);
 33.   Application->ProcessMessages();
 34.  
 35.  }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:32 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.