Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Media Player ile Ses Dosyas? Yürütme


Media Player ile Ses Dosyas? Yürütme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projemizde MediaPlayer nesnesi kullan?larak seçti?iniz bir müzik dosyas?n?n i?lenmesi sa?lanm??t?r. Çal butonuna basarak OpenDialog ile seçece?iniz ?ark? (mp3,wav gibi) çal?nmaya ba?lar ard?ndan istedi?iniz noktada duraklatabilir ve tekrar kald??? yerden devam ettirebilirsiniz. Burada önemli ?u soru ak?llara gelecektir hangi dosyalar? çalabilmektedir? Belirtildi?i üzere mp3 ve wav konusunda s?k?nt? yoktur baz? dosya türleri codecler içerdi?inden programa bunlar?n eklenmesi gerekmektedir. Bu program sitemizde Ticari Programlar bölümünde bulunan Rainbow Media Player'in bir ufak bir k?sm?d?r. Uzun y?llar önce codecler konusunda ara?t?rma yapmama ra?men daha öncede belirtti?im üzere (Rainbow yar?m kalmas?) çal??malar?m yar?m kalm??t?r. 


Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. if(OpenDialog1->Execute())
 21. {
 22. MediaPlayer1->FileName=OpenDialog1->FileName;
 23. MediaPlayer1->Open();
 24. MediaPlayer1->Play();
 25. }
 26. }
 27. //---------------------------------------------------------------------------
 28.  
 29. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 30. {
 31. MediaPlayer1->Pause();
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:31 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx