Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Media Player ile Video YŘrŘtme

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projemizdeáMediaPlayeránesnesi išerisinde video dosyalar?n?n oynat?lmas? sa?lanm??t?r. OpenDialog nesnesi yard?m?yla seše?iniz uygun formattaki video dosyas?n? (mpg,mpeg, bazi avi dosyalar?) ašabilirsiniz. Aš?lan video dosyas?n?n Řzerinde (video Panel bile?eni išerisinde oynamaktad?r kodda Panel nesnesinin doubleclick olay?na yaz?lm??t?r) šift t?klayarak tam ekran moduna šift t?klayarak eski haline gešebilirsiniz. Burada yine codec sorunlar? kar??m?za š?kmaktad?r. Oynatabilece?i baz? dosyalar belirtilmi? peki neden baz? aviler denilmi?tir. Her avi dosyas? ayn? de?ildir. Farkl? avi kodlama teknikleri (algoritmalar?) bulunmaktad?r. Bu sebeple bir mediaplayer dosyas?n?n her avi dosyas?n? ašmas?n? da bekleyemezsiniz. Bu yine išerisinde bulunan codeclerle alakal?d?r.á

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. int formgenis,formyuksek,panelsol,panelyuk,panelwidht,panelheight;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14. ááááááá : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. OpenDialog1->Filter=" AVI Dosyalar?|*.avi| TŘm Dosyalar|*.*";
 22. if(OpenDialog1->Execute())
 23. {
 24. formgenis=Form1->Width;
 25. formyuksek=Form1->Height;
 26. panelsol=Panel1->Left;
 27. panelyuk=Panel1->Top;
 28. panelwidht=Panel1->Width;
 29. panelheight=Panel1->Height;
 30. MediaPlayer1->FileName=OpenDialog1->FileName;
 31. MediaPlayer1->Open();
 32. MediaPlayer1->DisplayRect=Rect(0,0,Panel1->Width,Panel1->Height);
 33. MediaPlayer1->Display=Panel1;
 34. MediaPlayer1->Play();
 35. }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::Panel1DblClick(TObject *Sender)
 40. {
 41. int static x=0;
 42. x++;
 43. if(x%2==1)
 44. {
 45. int nerde=MediaPlayer1->Position;
 46. MediaPlayer1->Close();
 47. Button1->Visible=false;
 48. Form1->BorderStyle=bsNone;
 49. Form1->WindowState=wsMaximized;
 50. Panel1->Left=0;
 51. Panel1->Top=0;
 52. Panel1->Width=Form1->Width;
 53. Panel1->Height=Form1->Height;
 54. MediaPlayer1->Open();
 55. MediaPlayer1->DisplayRect=Rect(0,0,Form1->Width,Form1->Height);
 56. MediaPlayer1->Display=Panel1;
 57. MediaPlayer1->Position=nerde;
 58. MediaPlayer1->Play();
 59. }
 60. else
 61. {
 62. int nerde=MediaPlayer1->Position;
 63. MediaPlayer1->Close();
 64. Button1->Visible=true;
 65. Form1->WindowState=wsNormal;
 66. Form1->BorderStyle=bsSingle;
 67. Form1->Width=formgenis;
 68. Form1->Height=formyuksek;
 69. Panel1->Left=panelsol;
 70. Panel1->Top=panelyuk;
 71. Panel1->Height=panelheight;
 72. Panel1->Width=panelwidht;
 73. MediaPlayer1->Open();
 74. MediaPlayer1->DisplayRect=Rect(0,0,Panel1->Width,Panel1->Height);
 75. MediaPlayer1->Display=Panel1;
 76. MediaPlayer1->Position=nerde;
 77. MediaPlayer1->Play();
 78.  
 79. }
 80. }
 81. //---------------------------------------------------------------------------
 82.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazartesi, 03 Eyl├╝l 2012 15:30 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m