Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Media Player ile Video Yürütme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projemizde MediaPlayer nesnesi içerisinde video dosyalar?n?n oynat?lmas? sa?lanm??t?r. OpenDialog nesnesi yard?m?yla seçe?iniz uygun formattaki video dosyas?n? (mpg,mpeg, bazi avi dosyalar?) açabilirsiniz. Aç?lan video dosyas?n?n üzerinde (video Panel bile?eni içerisinde oynamaktad?r kodda Panel nesnesinin doubleclick olay?na yaz?lm??t?r) çift t?klayarak tam ekran moduna çift t?klayarak eski haline geçebilirsiniz. Burada yine codec sorunlar? kar??m?za ç?kmaktad?r. Oynatabilece?i baz? dosyalar belirtilmi? peki neden baz? aviler denilmi?tir. Her avi dosyas? ayn? de?ildir. Farkl? avi kodlama teknikleri (algoritmalar?) bulunmaktad?r. Bu sebeple bir mediaplayer dosyas?n?n her avi dosyas?n? açmas?n? da bekleyemezsiniz. Bu yine içerisinde bulunan codeclerle alakal?d?r. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. int formgenis,formyuksek,panelsol,panelyuk,panelwidht,panelheight;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. OpenDialog1->Filter=" AVI Dosyalar?|*.avi| Tüm Dosyalar|*.*";
 22. if(OpenDialog1->Execute())
 23. {
 24. formgenis=Form1->Width;
 25. formyuksek=Form1->Height;
 26. panelsol=Panel1->Left;
 27. panelyuk=Panel1->Top;
 28. panelwidht=Panel1->Width;
 29. panelheight=Panel1->Height;
 30. MediaPlayer1->FileName=OpenDialog1->FileName;
 31. MediaPlayer1->Open();
 32. MediaPlayer1->DisplayRect=Rect(0,0,Panel1->Width,Panel1->Height);
 33. MediaPlayer1->Display=Panel1;
 34. MediaPlayer1->Play();
 35. }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::Panel1DblClick(TObject *Sender)
 40. {
 41. int static x=0;
 42. x++;
 43. if(x%2==1)
 44. {
 45. int nerde=MediaPlayer1->Position;
 46. MediaPlayer1->Close();
 47. Button1->Visible=false;
 48. Form1->BorderStyle=bsNone;
 49. Form1->WindowState=wsMaximized;
 50. Panel1->Left=0;
 51. Panel1->Top=0;
 52. Panel1->Width=Form1->Width;
 53. Panel1->Height=Form1->Height;
 54. MediaPlayer1->Open();
 55. MediaPlayer1->DisplayRect=Rect(0,0,Form1->Width,Form1->Height);
 56. MediaPlayer1->Display=Panel1;
 57. MediaPlayer1->Position=nerde;
 58. MediaPlayer1->Play();
 59. }
 60. else
 61. {
 62. int nerde=MediaPlayer1->Position;
 63. MediaPlayer1->Close();
 64. Button1->Visible=true;
 65. Form1->WindowState=wsNormal;
 66. Form1->BorderStyle=bsSingle;
 67. Form1->Width=formgenis;
 68. Form1->Height=formyuksek;
 69. Panel1->Left=panelsol;
 70. Panel1->Top=panelyuk;
 71. Panel1->Height=panelheight;
 72. Panel1->Width=panelwidht;
 73. MediaPlayer1->Open();
 74. MediaPlayer1->DisplayRect=Rect(0,0,Panel1->Width,Panel1->Height);
 75. MediaPlayer1->Display=Panel1;
 76. MediaPlayer1->Position=nerde;
 77. MediaPlayer1->Play();
 78.  
 79. }
 80. }
 81. //---------------------------------------------------------------------------
 82.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:30 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do