Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder OpenDialog Çoklu Seçim ile Dosya ?çeriklerinin Görüntülenmesi


OpenDialog Çoklu Seçim ile Dosya ?çeriklerinin Görüntülenmesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projede OpenDialog yard?m?yla seçilen txt veya log dosyalar? öncelikle bir ListBox bile?enine al?n?r. Burada OpenDialog içerisinde Shift tu?u kullan?larak birden çok dosya seçilip tek seferde ListBox bile?eni içerisine yerle?tirebilir. Çoklu seçim özelli?inin sa?lanabilmesi için OpenDialog'un Options özelli?i içerisinde AllowMultiSelect özelli?inin true yap?lmas? gerekmektedir. Sonras?nda ListBox içerisindeki hangi dosya içeri?i görüntülemek isteniyorsa onun t?klanmas? yeterlidir. Dosya Memo kontrolü içerisinde aç?lacakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 20. {
 21.  if(OpenDialog1->Execute())
 22.  ListBox1->Items=OpenDialog1->Files;
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 26. {
 27. OpenDialog1->Filter="Text veya Log Dosyalar? (*.TXT)(*.log)|*.TXT;*.log|Bütün Dosyalar (*.*)|*.*";        
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30.  
 31. void __fastcall TForm1::ListBox1Click(TObject *Sender)
 32. {
 33. Memo1->Lines->LoadFromFile(ListBox1->Items->Strings[ListBox1->ItemIndex]);
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do