Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder OpenDialog Çoklu Seçim ile Resimlerin Slayt Gösterimi


OpenDialog Çoklu Seçim ile Resimlerin Slayt Gösterimi

AÇIKLAMA


C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projede OpenDialog'un çoklu seçim özelli?i yard?m?yla seçilen resim dosyalar?n?n (*.bmp;*.ico;*.wmf;*.emf) slayt gösterimi Timer nesnesi yard?m?yla yap?lm??t?r. Slayt gösterimi bitti?inde resimler ba?tan itibaren tekrar gösterilecektir. Örnek dizin olarak C:\\Windows dizini içerisindeki bmp resim dosyalar?n? deneyebilirsiniz. jpeg veya jpg resim dosyalar?n?n nas?l aç?ld??? sitemizdeki di?er projede anlat?lm??t?r bu sayede jpg veya jpg dosyalar?n?z? da programa modifiye edip gösterebilirsiniz.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?tProgram Kodu:
 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. OpenDialog1->Filter="Resim Dosyalar?| *.bmp;*.ico;*.wmf;*.emf";
 21. if(OpenDialog1->Execute())
 22. ListBox1->Items=OpenDialog1->Files;
 23. Timer1->Enabled=true;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 28. {
 29. static int i=0;
 30. if(i<OpenDialog1->Files->Count)
 31. {
 32. Image1->Picture->LoadFromFile(OpenDialog1->Files->Strings[i]);
 33. ListBox1->ItemIndex=i;
 34. i++;
 35. }
 36. else
 37. i=0;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:47 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.