Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

OpenDialog ăoklu Sešim ile Resimlerin Slayt G÷sterimi

AăIKLAMA


C++ Builderá6 ile uyumludur.

Bu projede OpenDialog'un šoklu sešim ÷zelli?i yard?m?yla sešilen resim dosyalar?n?n (*.bmp;*.ico;*.wmf;*.emf) slayt g÷sterimi Timer nesnesi yard?m?yla yap?lm??t?r. Slayt g÷sterimi bitti?inde resimler ba?tan itibaren tekrar g÷sterilecektir. Írnek dizin olarak C:\\Windows dizini išerisindeki bmp resim dosyalar?n? deneyebilirsiniz. jpeg veya jpg resim dosyalar?n?n nas?l aš?ld??? sitemizdeki di?er projede anlat?lm??t?r bu sayede jpg veya jpg dosyalar?n?z? da programa modifiye edip g÷sterebilirsiniz.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tProgram Kodu:
 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. OpenDialog1->Filter="Resim Dosyalar?| *.bmp;*.ico;*.wmf;*.emf";
 21. if(OpenDialog1->Execute())
 22. ListBox1->Items=OpenDialog1->Files;
 23. Timer1->Enabled=true;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 28. {
 29. static int i=0;
 30. if(i<OpenDialog1->Files->Count)
 31. {
 32. Image1->Picture->LoadFromFile(OpenDialog1->Files->Strings[i]);
 33. ListBox1->ItemIndex=i;
 34. i++;
 35. }
 36. else
 37. i=0;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazartesi, 03 Eyl├╝l 2012 09:47 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m