Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Tam Palindrom Testi
´╗┐

Tam Palindrom Testi

AăIKLAMA

Bu ProgramáC++ Builderá6 ile uyumludur. Sitemizde birkaš taneápalindromákelime test eden program olmas? ra?men hepsi tek say? uzunlu?undaki kelimeleri test edebiliyorlard?. Bu program ise uzunluk farketmeden ba?tan sona do?ru okundu?unda ve sondan ba?a do?ru okundu?unda ayn? olan kelimeleri ayr?m yapmadan (uzunlu?u tek veya šift ) olsada palindrom testine tabi tutar.á

Palindrom kelime ÷rne?i; abba,takat,anna,aya,ama,nalan,makam gibi.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. char *dizi1,*dizi2;
 21. dizi1= (char*) malloc(Edit1->Text.Length());
 22. dizi2= (char*) malloc(Edit1->Text.Length());
 23. strcpy(dizi1,Edit1->Text.c_str());
 24. strcpy(dizi2,strrev(Edit1->Text.c_str()));
 25. int saydir=0;
 26. int kontrol=Edit1->Text.Length();
 27. for(int i=0;i<kontrol;i++)
 28. {
 29. áif(dizi1[i]==dizi2[i])
 30. ásaydir++;
 31. }
 32. if(kontrol==saydir)
 33. ShowMessage("Bu kelime palindromdur");
 34. else
 35. ShowMessage("Bu kelime palindrom de?ildir");
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazartesi, 03 Eyl├╝l 2012 09:43 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m