Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Tam Palindrom Testi


Tam Palindrom Testi

AÇIKLAMA

Bu Program C++ Builder 6 ile uyumludur. Sitemizde birkaç tane palindrom kelime test eden program olmas? ra?men hepsi tek say? uzunlu?undaki kelimeleri test edebiliyorlard?. Bu program ise uzunluk farketmeden ba?tan sona do?ru okundu?unda ve sondan ba?a do?ru okundu?unda ayn? olan kelimeleri ayr?m yapmadan (uzunlu?u tek veya çift ) olsada palindrom testine tabi tutar. 

Palindrom kelime örne?i; abba,takat,anna,aya,ama,nalan,makam gibi.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. char *dizi1,*dizi2;
 21. dizi1= (char*) malloc(Edit1->Text.Length());
 22. dizi2= (char*) malloc(Edit1->Text.Length());
 23. strcpy(dizi1,Edit1->Text.c_str());
 24. strcpy(dizi2,strrev(Edit1->Text.c_str()));
 25. int saydir=0;
 26. int kontrol=Edit1->Text.Length();
 27. for(int i=0;i<kontrol;i++)
 28. {
 29.  if(dizi1[i]==dizi2[i])
 30.  saydir++;
 31. }
 32. if(kontrol==saydir)
 33. ShowMessage("Bu kelime palindromdur");
 34. else
 35. ShowMessage("Bu kelime palindrom de?ildir");
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:43 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.