Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Sallanan Adam Çizme Oyunu


Sallanan Adam Çizme Oyunu

AÇIKLAMA

      Bu proje bir çocuk oyunu program?n?n yap?m? ile ilgilidir. Bu oyunun ismi as?larak sallanan  adam?n çizimidir. Amaç adam?n vücudunu,kafas?n?,iki gözünü,iki kula??n?,iki baca??n? ve iki kolunu çizerek adam resmini tamamlamak.

A-Zar at?larak adam?n çiziminin tamamlan?p tamamlanmad???n? hesaplayan program? yaz?n?z. Zar at?ld??? zaman;

6-gelirse adam?n vücudu çizilsin

5-gelirse adam?n kafas? çizilsin

4-gelirse adam?n gözlerinden biri çizilsin

3-gelirse adam?n bacaklar?ndan birisi çizilsin

2-gelirse adam?n kulaklar?ndan birisi çizilsin

1-gelirse adam?n kollar?ndan birisi çizilsin

 Ancak belli ?artlar? vard?r;

     Her ?eyden önce adam? kollar? tamamlan?r.Daha sonra kafas?,daha sonra vücudu ve daha sonra da bacaklar? çizilir. Kafa göz ile kulaklardan önce çizilmelidir.

     2 defa arka arkaya ayn? random say? üretilirse adamdan a?a??dan yukar?ya do?ru bir parça silinecek.Silerken ?u s?ra takip edilecek;Önce bacakla silinebilir,daha sonra vücut silinebilir,daha sonra gözler veya kulaklar silinebilir.Daha sonra kafa silinebilir ve en sonra kollar silinebilir.

    Vücut, kafa,kulaklar, göz, kol ve bacak programda kullan?lacak de?i?kenlerdir. Bunlar integer olarak tan?mlanabilirler…

B-Programda zardan ç?kan de?erlerin kaç defa ç?kt???n?(geldi?ini) yaz?n?z.

  ÖRNEK:olarak 50 defa zar at?ld?.10 defa 1 , 4defa  2 ,……..vb.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include <time.h>
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18. int zarsay=0,eskizar=0,zar=0;
 19. int bir=0,iki=0,uc=0,dort=0,bes=0,alti=0;
 20. //---------------------------------------
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
 23. {
 24. zarsay++;
 25. Label15->Caption=zarsay;
 26. eskizar=zar;
 27. srand(clock()); zar=1+random(6);
 28. Label1->Caption=zar;
 29. switch(zar)
 30.  {
 31.   case 1: bir++;   Label8->Caption=bir;   break;
 32.   case 2: iki++;   Label9->Caption=iki;   break;
 33.   case 3: uc++;    Label10->Caption=uc;   break;
 34.   case 4: dort++;  Label11->Caption=dort; break;
 35.   case 5: bes++;   Label12->Caption=bes;  break;
 36.   case 6: alti++;  Label13->Caption=alti; break;
 37.  }
 38. //---------------------------------------------------------------------------
 39. if(zar==1)  //kollar
 40.  {
 41.   if(eskizar!=zar)
 42.    {
 43.     if(sagkol->Visible==true)
 44.      solkol->Visible=true;
 45.     else
 46.      sagkol->Visible=true;
 47.    }
 48.   else if((kafa->Visible==false)&&
 49.           (govde->Visible==false)&&
 50.           (solgoz->Visible==false)&&
 51.           (saggoz->Visible==false)&&
 52.           (solkulak->Visible==false)&&
 53.           (sagkulak->Visible==false)&&
 54.           (solayak->Visible==false)&&
 55.           (sagayak->Visible==false))
 56.     {
 57.      if(solkol->Visible==true)
 58.       solkol->Visible=false;
 59.      else if(sagkol->Visible==true)
 60.       sagkol->Visible=false;
 61.     }
 62.  }
 63. //---------------------------------------------------------------------------
 64. if(zar==2) //kulaklar
 65.  {
 66.   if((eskizar!=zar)&&(kafa->Visible==true)&&(solgoz->Visible==true)&&(saggoz->Visible==true))
 67.    {
 68.     if(sagkulak->Visible==true)
 69.      solkulak->Visible=true;
 70.     else
 71.      sagkulak->Visible=true;
 72.    }
 73.   else if((eskizar==zar)&&
 74.           (solayak->Visible==false)&&
 75.           (sagayak->Visible==false)&&
 76.           (govde->Visible==false))
 77.    {
 78.     if(sagkulak->Visible==true)
 79.      sagkulak->Visible=false;
 80.     else if(solkulak->Visible==true)
 81.      solkulak->Visible=false;
 82.    }
 83.  }
 84. //---------------------------------------------------------------------------
 85. if(zar==3)  //ayaklar
 86.  {
 87.   if((eskizar!=zar)&&(govde->Visible==true))
 88.    {
 89.     if(sagayak->Visible==true)
 90.      solayak->Visible=true;
 91.     else
 92.      sagayak->Visible=true;
 93.    }
 94.   else if(eskizar==zar)
 95.    {
 96.     if(sagayak->Visible==true)
 97.      sagayak->Visible=false;
 98.     else if(solayak->Visible==true)
 99.      solayak->Visible=false;
 100.    }
 101.  }
 102. //---------------------------------------------------------------------------
 103. if(zar==4) //gözler
 104.  {
 105.   if((eskizar!=zar)&&(kafa->Visible==true))
 106.    {
 107.     if(saggoz->Visible==true)
 108.      solgoz->Visible=true;
 109.     else
 110.      saggoz->Visible=true;
 111.    }
 112.   else if((eskizar==zar)&&
 113.           (solayak->Visible==false)&&
 114.           (sagayak->Visible==false)&&
 115.           (govde->Visible==false))
 116.    {
 117.     if(saggoz->Visible==true)
 118.      saggoz->Visible=false;
 119.     else if(solgoz->Visible==true)
 120.      solgoz->Visible=false;
 121.    }
 122.  }
 123. //---------------------------------------------------------------------------
 124. if(zar==5) //kafa
 125.  {
 126.   if((eskizar!=zar)&&(solkol->Visible==true)&&(sagkol->Visible==true)&&(kafa->Visible==false))
 127.    kafa->Visible=true;
 128.   else if((eskizar==zar)&&
 129.           (govde->Visible==false)&&
 130.           (solayak->Visible==false)&&
 131.           (sagayak->Visible==false)&&
 132.           (solgoz->Visible==false)&&
 133.           (saggoz->Visible==false)&&
 134.           (solkulak->Visible==false)&&
 135.           (sagkulak->Visible==false)&&
 136.           (kafa->Visible==true))
 137.    kafa->Visible=false;
 138.  }
 139. //---------------------------------------------------------------------------
 140. if(zar==6)  //gövde
 141.  {
 142.   if((eskizar!=zar)&&
 143.      (kafa->Visible==true)&&
 144.      (solgoz->Visible==true)&&
 145.      (saggoz->Visible==true)&&
 146.      (solkulak->Visible==true)&&
 147.      (sagkulak->Visible==true)&&
 148.      (solkol->Visible==true)&&
 149.      (sagkol->Visible==true)&&
 150.      (govde->Visible==false))
 151.    govde->Visible=true;
 152.   else if((eskizar==zar)&&
 153.           (solayak->Visible==false)&&
 154.           (sagayak->Visible==false)&&
 155.           (govde->Visible==true))
 156.    govde->Visible=false;
 157.  }
 158. //---------------------------------------------------------------------------
 159. if((solkol->Visible==true)&&
 160.    (sagkol->Visible==true)&&
 161.    (kafa->Visible==true)&&
 162.    (solgoz->Visible==true)&&
 163.    (saggoz->Visible==true)&&
 164.    (solkulak->Visible==true)&&
 165.    (sagkulak->Visible==true)&&
 166.    (govde->Visible==true)&&
 167.    (solayak->Visible==true)&&
 168.    (sagayak->Visible==true))
 169.  {
 170.   ShowMessage("Bitti");
 171.   solkol->Visible=false;
 172.   sagkol->Visible=false;
 173.   kafa->Visible=false;
 174.   solgoz->Visible=false;
 175.   saggoz->Visible=false;
 176.   solkulak->Visible=false;
 177.   sagkulak->Visible=false;
 178.   govde->Visible=false;
 179.   solayak->Visible=false;
 180.   sagayak->Visible=false;
 181.   eskizar=0; zar=0; zarsay=0;
 182.   bir=0; iki=0; uc=0;
 183.   dort=0; bes=0; alti=0;
 184.   Label1->Caption="0";
 185.   Label8->Caption="0";
 186.   Label9->Caption="0";
 187.   Label10->Caption="0";
 188.   Label11->Caption="0";
 189.   Label12->Caption="0";
 190.   Label13->Caption="0";
 191.   Label15->Caption="0";
 192.  }
 193. }
 194.  
 195.  
 196.  
 197.  
 198.  
Yorumlar (3)
 • thoroeslee
  çok ufak bi program dahi yazmak çok zormu? tabi hiç bilmeyenler için yani ben :P ama ö?renmek için burday?m tabiki ö?retirseniz ticaret amaçl? de?il tamamen ö?renmek istedi?im için merak ediyorum çünkü :) e?er ö?retirseniz sevinirim te?ekkürler
 • NEO
  avatar
  Ticaret amaçl?da yapabilirsiniz o problem de?il:) ama ?u varki o seviyeye gelmek için oldukça iyi derecede programlama bilmek gerekiyor. Bunun için en ba?ta C -> C++ -> Java ve C# ?eklinde gitmenizi öneririm. Sitemizdeki kaynak kodlar programlama i?ine ilk ba?layan seviyesinden uzman seviyesine kadar genel bir yelpazede seyretmektedir.
 • programcitugba
  bunu biraz daha c++ uygun yapsan?z çünkü biz bu kadar kapsaml? görmedi?imiz için yaz?lanlar? pek anlayam?yorm
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:41 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.