Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder PrinterSetupDialog ve PrintDialog ile Yazd?rma ??lemleri (Belge veya Dosya Yazd?rma)


PrinterSetupDialog ve PrintDialog ile Yazd?rma ??lemleri (Belge veya Dosya Yazd?rma)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu projede PrinterSetupDialog ve PrintDialog bile?enleri anlat?lm?? ve bir belgenin C++ Builder ile nas?l yazd?r?ld??? gösterilmi?tir. PrinterSetupDialog yaz?c? ayarlar?n? ( yaz?c? seçme, ka??t boyutu, ka??t yerle?imi, a? üzerinden bir yaz?c? tan?t?lmas? gibi) sa?lanmas?nda kullan?l?rken, PrintDialog yazd?r?lacak belgenin hangi k?s?mlar?n?n yazd?r?laca?? kopya say?s? harmanla gibi bilinen rutin özelliklerin yap?ld??? yerdir. Buradaki yazd?rma i?lemi (Canvas->TextOut) yard?m?yla sa?lan?r. Burada sayfa ba??na 86 sat?r yazd?r?lm?? olup(Yaz?tipi=Lucidia Console Yaz?tipi Sitili=Normal Boyut=10 baz al?narak hesaplanm??t?r), sat?rlar?n ba?lang?ç noktas? sayfan?n (x,y)=(300,300) noktas?ndand?r, her sat?rda yaz?lar?n üst üste gelmemesi için y koordinat? döngü de?i?keni ile çarp?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Printers.hpp"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. if(PrinterSetupDialog1->Execute())
 22. ;       
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 27. {
 28.  
 29. if(PrintDialog1->Execute())
 30. {
 31.   int tur=0;
 32.   TPrinter *Prntr = Printer();
 33.   int toplamsatir=Memo1->Lines->Count;
 34.   while(toplamsatir>0)
 35.   {
 36.   Prntr->BeginDoc();
 37.   for( int i = 0; i < 87; i++)
 38.   {
 39.   Prntr->Canvas->TextOut(300,300 + (i *Prntr->Canvas->TextHeight(Memo1->Lines->Strings[i+(87*tur)])),Memo1->Lines->Strings[i+(87*tur)]);
 40.   }
 41.   Prntr->EndDoc();
 42.   toplamsatir-=86;
 43.   tur++;
 44.   }
 45. }
 46. }
 47. //---------------------------------------------------------------------------
 48. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 49. {
 50. PrintDialog1->FromPage=1;
 51. PrintDialog1->MinPage=1;
 52. PrintDialog1->MaxPage=2500;
 53. PrintDialog1->ToPage=PrintDialog1->MaxPage;
 54. }
 55. //---------------------------------------------------------------------------
 56.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:40 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx