Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder PrinterSetupDialog ve PrintDialog ile Yazd?rma ??lemleri (Belge veya Dosya Yazd?rma)


PrinterSetupDialog ve PrintDialog ile Yazd?rma ??lemleri (Belge veya Dosya Yazd?rma)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu projede PrinterSetupDialog ve PrintDialog bile?enleri anlat?lm?? ve bir belgenin C++ Builder ile nas?l yazd?r?ld??? gösterilmi?tir. PrinterSetupDialog yaz?c? ayarlar?n? ( yaz?c? seçme, ka??t boyutu, ka??t yerle?imi, a? üzerinden bir yaz?c? tan?t?lmas? gibi) sa?lanmas?nda kullan?l?rken, PrintDialog yazd?r?lacak belgenin hangi k?s?mlar?n?n yazd?r?laca?? kopya say?s? harmanla gibi bilinen rutin özelliklerin yap?ld??? yerdir. Buradaki yazd?rma i?lemi (Canvas->TextOut) yard?m?yla sa?lan?r. Burada sayfa ba??na 86 sat?r yazd?r?lm?? olup(Yaz?tipi=Lucidia Console Yaz?tipi Sitili=Normal Boyut=10 baz al?narak hesaplanm??t?r), sat?rlar?n ba?lang?ç noktas? sayfan?n (x,y)=(300,300) noktas?ndand?r, her sat?rda yaz?lar?n üst üste gelmemesi için y koordinat? döngü de?i?keni ile çarp?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Printers.hpp"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. if(PrinterSetupDialog1->Execute())
 22. ;       
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 27. {
 28.  
 29. if(PrintDialog1->Execute())
 30. {
 31.   int tur=0;
 32.   TPrinter *Prntr = Printer();
 33.   int toplamsatir=Memo1->Lines->Count;
 34.   while(toplamsatir>0)
 35.   {
 36.   Prntr->BeginDoc();
 37.   for( int i = 0; i < 87; i++)
 38.   {
 39.   Prntr->Canvas->TextOut(300,300 + (i *Prntr->Canvas->TextHeight(Memo1->Lines->Strings[i+(87*tur)])),Memo1->Lines->Strings[i+(87*tur)]);
 40.   }
 41.   Prntr->EndDoc();
 42.   toplamsatir-=86;
 43.   tur++;
 44.   }
 45. }
 46. }
 47. //---------------------------------------------------------------------------
 48. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 49. {
 50. PrintDialog1->FromPage=1;
 51. PrintDialog1->MinPage=1;
 52. PrintDialog1->MaxPage=2500;
 53. PrintDialog1->ToPage=PrintDialog1->MaxPage;
 54. }
 55. //---------------------------------------------------------------------------
 56.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:40 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.