Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder SavePictureDialog ile Resim Dosyas? Kaydetme


SavePictureDialog ile Resim Dosyas? Kaydetme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.Bu  programda SavePictureDialog nesnesi kullan?larak Image nesnesi içinde bulunan bir resmin kaydedilmesi sa?lanm??t?r. Kay?t i?leminde verilen default isim de?i?tirebilmektedir. Fakat resim hangi formatta ise o formatta kay?t yap?l?r. Uzant? de?i?tirmenin dosyan?n yap?s?n? de?i?tirmedi?ini daha önceleri belirtmi?tik.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. SavePictureDialog1->FileName="Untitled.bmp";
 21. if(SavePictureDialog1->Execute())
 22. Image1->Picture->SaveToFile(SavePictureDialog1->FileName);
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:37 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.