Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder SavePictureDialog ile Resim Dosyas? Kaydetme


SavePictureDialog ile Resim Dosyas? Kaydetme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.Bu  programda SavePictureDialog nesnesi kullan?larak Image nesnesi içinde bulunan bir resmin kaydedilmesi sa?lanm??t?r. Kay?t i?leminde verilen default isim de?i?tirebilmektedir. Fakat resim hangi formatta ise o formatta kay?t yap?l?r. Uzant? de?i?tirmenin dosyan?n yap?s?n? de?i?tirmedi?ini daha önceleri belirtmi?tik.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. SavePictureDialog1->FileName="Untitled.bmp";
 21. if(SavePictureDialog1->Execute())
 22. Image1->Picture->SaveToFile(SavePictureDialog1->FileName);
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:37 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.