Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ListBox ?le Say?lar? Artan Azalan Modda S?ralama


ListBox ?le Say?lar? Artan Azalan Modda S?ralama

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.Bu programda ListBox bile?eni içine eklenen say?lar?n istenilen moda göre s?ralanmas? yap?lm??t?r. Say?lar eklendikten sonra RadioButton yard?m?yla istenilen mod (Artan , Azalan) seçilir. ListBox içindeki say?lar buna uygun biçimde tekrardan s?ralan?rlar.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. if(Edit1->Text!="")
 21. {
 22.  ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);
 23.  Edit1->Text="";
 24. }
 25. else
 26. Application->MessageBox("Bir Say? Giriniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 30. {
 31. if(RadioButton1->Checked || RadioButton2->Checked)
 32. {
 33. if(RadioButton1->Checked)
 34. {
 35.  for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 36.   {
 37.    for(int j=i+1;j<ListBox1->Items->Count;j++)
 38.     {
 39.      if(StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i])>StrToInt(ListBox1->Items->Strings[j]))
 40.      {
 41.       int temp=StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]);
 42.       ListBox1->Items->Strings[i]=ListBox1->Items->Strings[j];
 43.       ListBox1->Items->Strings[j]=temp;
 44.      }
 45.     }
 46.   }
 47. }
 48. else
 49. {
 50.  for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 51.   {
 52.    for(int j=i+1;j<ListBox1->Items->Count;j++)
 53.     {
 54.       if(StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i])<StrToInt(ListBox1->Items->Strings[j]))
 55.      {
 56.       int temp=StrToInt(ListBox1->Items->Strings[i]);
 57.       ListBox1->Items->Strings[i]=ListBox1->Items->Strings[j];
 58.       ListBox1->Items->Strings[j]=temp;
 59.      }
 60.     }
 61.   }
 62.  
 63.  
 64.  
 65. }
 66.  
 67.  
 68. }
 69. else
 70. Application->MessageBox("S?ralama Modunu Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 71. }
 72. //---------------------------------------------------------------------------
 73.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:36 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.