Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder TChart ?le Verilerin Grafiksel Gösterilmesi


TChart ?le Verilerin Grafiksel Gösterilmesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.Bu programa TChart nesnesi yard?m?yla rastgele olu?turulan say?lar?n bir grafik üzerinde gösterimi sa?lanm??t?r. Gösterilecek verilerin nas?l gösterilece?i ( renk, stil vs ) TChart nesnesinin SeriesList özelli?inden ayarlanmaktad?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. Chart1->Series[0]->Add(random(100),"",Chart1->Series[0]->SeriesColor);
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:54 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.