Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Active Formlar ?le ăal??ma

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.Bu programdaáActive Formáile nas?l šal???ld???na dair bir ÷rnek Řzerinde durulmu?tur. Írnekte iki formdan olu?an programda 1.Form da bulunan butona t?kland???nda 2.Form aš?lmakta bu s?rada Active olan form 2.Form olmaktad?r ve aktive olmayan 1.Form beyaz renk ile boyanmaktad?r. E?er 1.Form bu s?rada t?klan?rsa 2.Form deaktif olaca??ndan beyaz renge ile boyanacak 1.Form tekrar tasar?m rengine d÷necektir. Sonuš olarak aktif olan yani ekranda en ÷nde bulunan form (active form) kendi tasar?m renginde olacak di?er form beyaz renk ile boyanacakt?r. Ufak bir hat?rlatma program? derleme a?amas?nda šal??t?r?rsan?z program?n kapanmas? s?ras?nda hata alabilirsiniz. Program? yazd?ktan sonra sadece derleme esnas?nda Řretilen exe dosyas? Řzerinden derleyici yard?m? olmadan šal??t?r?n?z.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Unit2.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14. ááááááá : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. Form2->Show();
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24. void __fastcall TForm1::ColorForm(TObject *Sender)
 25. {
 26. á Color = clWhite;
 27. á Form2->Color = clWhite;
 28. á Screen->ActiveForm->Color = clAqua;
 29. }
 30. //---------------------------------------------------------------------------
 31. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 32. {
 33. Screen->OnActiveFormChange=ColorForm;
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36.  
 37.  
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 40. {
 41. Action=caFree;ááááááá
 42. }
 43. //---------------------------------------------------------------------------
 44.  
 45.  
 46.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( ├çar┼čamba, 12 Eyl├╝l 2012 19:35 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m