Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Active Formlar ?le Çal??ma


Active Formlar ?le Çal??ma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.Bu programda Active Form ile nas?l çal???ld???na dair bir örnek üzerinde durulmu?tur. Örnekte iki formdan olu?an programda 1.Form da bulunan butona t?kland???nda 2.Form aç?lmakta bu s?rada Active olan form 2.Form olmaktad?r ve aktive olmayan 1.Form beyaz renk ile boyanmaktad?r. E?er 1.Form bu s?rada t?klan?rsa 2.Form deaktif olaca??ndan beyaz renge ile boyanacak 1.Form tekrar tasar?m rengine dönecektir. Sonuç olarak aktif olan yani ekranda en önde bulunan form (active form) kendi tasar?m renginde olacak di?er form beyaz renk ile boyanacakt?r. Ufak bir hat?rlatma program? derleme a?amas?nda çal??t?r?rsan?z program?n kapanmas? s?ras?nda hata alabilirsiniz. Program? yazd?ktan sonra sadece derleme esnas?nda üretilen exe dosyas? üzerinden derleyici yard?m? olmadan çal??t?r?n?z.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "Unit2.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. Form2->Show();
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24. void __fastcall TForm1::ColorForm(TObject *Sender)
 25. {
 26.   Color = clWhite;
 27.   Form2->Color = clWhite;
 28.   Screen->ActiveForm->Color = clAqua;
 29. }
 30. //---------------------------------------------------------------------------
 31. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 32. {
 33. Screen->OnActiveFormChange=ColorForm;
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36.  
 37.  
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
 40. {
 41. Action=caFree;       
 42. }
 43. //---------------------------------------------------------------------------
 44.  
 45.  
 46.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 12 Eylül 2012 19:35 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.