Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Çal???lan Aktif Dizini ve Bilgisayardaki Sürücü Say?s?n? Ö?renme


Çal???lan Aktif Dizini ve Bilgisayardaki Sürücü Say?s?n? Ö?renme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda program?n çal??t??? dizin gösterilmi? ve bilgisayarda bulunan harddisk parças? hakk?nda bilgi verilmi?tir. Bu i?lemleri yaparken GetCurrentDir() ve getdisk() fonksiyonlar? (API Application Programming Interface) kullan?lm??t?r. GetCurrentDir çal???lan dizinin yolunu verirken getDisk ise bilgisayarda bulunan harddisk parça say?s?n? verir. Bunu verirken unutulmamal?d?rki harddisk isimlendirme A' dan yani disketten ba?lar ayr?ca yine zaman?nda kullan?lm?? günümüzde art?k kullan?m?n? yitirmi? B disk sürücüsü de vard?r. Sonuçta bilgisayar?nda sadece C harddisk parças? olanlar say? olarak 3 görürlerse bu yanl?? de?ildir do?rudur. E?er C ve D harddisk parçalar? varsa bu say? 4 olarak gösterilecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include "dir.h"
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. String parca=GetCurrentDir();
 21. ShowMessage("Aktif Dizin: "+parca);
 22. parca=getdisk();
 23. ShowMessage("Aktif Dizin: "+parca);
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:53 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx