Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Application Active (Program Aktiften Çal??s?n)


Application Active (Program Aktiften Çal??s?n)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda yap?lan çal??ma ?u ?ekildedir; program aktif oldu?unda yani ekranda en ön tarafta oldu?unda çal???lmas? istenen tarzda programlar olabilir. Bu sebeple buna uygun problemler ile kar??labilirsiniz yani program? ekranda birçok pencere varken ba?ka bir pencereye t?klad???n?zda yada simge durumuna küçülttü?ünüz de program?n i?levini durdurmas?n? isteyebilirsiniz. Bu program bu amaçla yaz?lm??t?r içinde çalan ?ark? program aktif iken çalmakta ama program simge durumuna küçültü?ünde yada ba?ka bir pencere t?kland???nda ?ark? durmaktad?r. Sonra tekrar program aktif edildi?inde ?ark? kald??? yerden çalmaya devam etmektedir. Project->Options k?sm?ndan Application Name özelli?ine uygun bir isim verilmi? ve istenilen bir ikonda atanm??t?r. Caption=Application->ExeName; kodu ile  ayarlardan verdi?imiz ismin programa aktar?lmas? sa?lanm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. static int durdu=1;
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 22. {
 23. if(Application->Active)
 24.  {
 25.   if(durdu==0)
 26.   {
 27.   MediaPlayer1->Pause();
 28.   durdu=1;
 29.   }
 30.  }
 31. else
 32. {
 33.  if(durdu==1)
 34.  {
 35.  MediaPlayer1->Pause();
 36.  durdu=0;
 37.  }
 38. }
 39. }
 40. //---------------------------------------------------------------------------
 41. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 42. {
 43.  
 44. MediaPlayer1->FileName="Erhan Güleryüz-Diyemedim.mp3";
 45. MediaPlayer1->Open();
 46. MediaPlayer1->Play();
 47. Caption=Application->ExeName;
 48. }
 49. //---------------------------------------------------------------------------
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:52 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.