Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Application OnException Uygulamas?


Application OnException Uygulamas?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Exception(öngülemeyen hatalar) kavram? üzerinde birçal??ma yap?lm??t?r. Exceptionlar programc?n?n kontrol etmedi?i veya olas?l???n? tam olarak hesaplayamad??? veya bir problem veya programla ilgili tüm durumlar? incelemedi?i yada eksik kald??? noktalarda ortaya ç?kan hatalard?r. Bu hata ortaya ç?kt???nda program?n çal??mas? durur ve pek ço?umuzun gördü?ü bize çok fazla bir anlam ifade etmeyen birçok say?sal ifade belirir yada ingilizce derleyicinin hata penceresi ortaya ç?kar. Bu hatalar oldukça can s?k?c?d?r ve son kullan?c?y? yani program? kullanan ki?iyi çok kötü etkiler program?n?z hakk?nda olumsuz etkilere yöneltir. ??te bu tür durumlar? önlemek amac?yla Exception yakalama kavram? ortaya ç?km??t?r a?a??daki örnekte C++ Builder üzerinde Exception yakalama ve uygun hata penceresi üretme örne?i gösterilmi?tir. Örnek olarak iki adet say?y? birbirine bölen program yaz?lm??t?r fakat matematikten bilmemiz gerekir ki bölen asla 0 olamaz. ??te bu durumu kontrol etmez isek e?er kullan?c? da bölen olarak 0 girerse program Exception (f?rlatacak) üretecektir. ??te bu hatalar? kullan?c?ya daha iyi yans?tmak amac?yla Exception yakalama ve gösterme örne?i verilmi?tir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan sizin el yordam?yla yazd???n?z void __fastcall TForm1::Hata(TObject *Sender,Exception *E)  fonksiyonu için Unit1.h dosyas?nda tan?mlanm?? fonksiyonlar?n oldu?u yere void __fastcall Hata(TObject *Sender,Exception *E); ifadesi girilmedilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. int a=5;
 21. int b=0;
 22. ShowMessage(a/b);
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 27. {
 28. Application->OnException=Hata;
 29. }
 30. //---------------------------------------------------------------------------
 31. void __fastcall TForm1::Hata(TObject *Sender,Exception *E)
 32. {
 33. ShowMessage("Programda Bir Hata Olu?tu");
 34. Application->ShowException(E);
 35. }
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:51 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.